Skip to content

Zespół Hepatopulmonary

3 miesiące ago

1034 words

W przeglądzie zespołu hepatopulmonary, Rodríguez-Roisin i Krowka (wydanie z 29 maja) dostarczają patofizjologicznego wyjaśnienia objawów tego zespołu, ale pomniejszają znaczenie historii i badania fizykalnego w postawieniu diagnozy, stwierdzając, że istnieją brak oznak, symptomów lub cech charakterystycznych zespołu wątrobowo-płucnego podczas badania przedmiotowego. Nie zgadzamy się. Platyna (przeciwieństwo ortopedii) jest nie tylko częstym objawem, ale także sama w sobie jest prawie diagnostyczna u pacjenta z marskością. Wielu pacjentów z zespołem wątrobowo-płucnym ma również sinicę i uderzenia pępka, co jest niezwykłym połączeniem marskości.
Uważamy, że połączenie znanej marskości, platyny i ortodeoksji, które można skorygować za pomocą suplementacji tlenem, jest absolutnie diagnostyczne. Badanie kliniczne i proste testy laboratoryjne odgrywają kluczową rolę w postawieniu tej diagnozy. W związku z tym kwestionujemy potrzebę kosztownych skanów, ponieważ przetokę wewnątrzsercową można wykluczyć, jeśli hipoksemia odpowiada na tlen.
Rozpoznanie płaskostopia jest sprawą praktyczną dla opieki. Pracownicy opieki zdrowotnej niemal instynktownie próbują sprawić, aby pacjenci z dusznością usiedli, ale powinni nauczyć się pozwalać tym osobom się położyć.
Cameron N. Ghent, MD
Mark A. Levstik, MD
Paul J. Marotta, MD
London Health Sciences Centre, Londyn, ON N6A 3R9, Kanada
aibn.com
Odniesienie1. Rodriguez-Roisin R, Krowka MJ. Zespół wątrobowo-płucny – wywołane wątrobą zaburzenie naczyń płucnych. N Engl J Med 2008; 358: 2378-2387
Full Text Web of Science Medline
Rodríguez-Roisin i Krowka wspominają, że gradient pęcherzyków płucnych w tętnicach o wartości 15 mm Hg lub więcej jest jednym z kryteriów diagnostycznych dla wadliwego natlenienia w zespole wątrobowo-płucnym. W niektórych wcześniejszych badaniach zastosowano próg 20 mm Hg.1,2 Ponieważ gradient rośnie wraz z wiekiem, dokładniejsze może być porównanie gradientów pacjentów z tymi, które są skorygowane dla ich wieku (skorygowany gradient tlenowy pęcherzyków płucnych = 10 + 0,43 × [wiek-20]) .3 U zdrowej osoby w wieku 40 lat skorygowany gradient tlenowo-pęcherzykowo-płucny wynosi 18,6 mm Hg, czyli już powyżej dolnego progu. W naszej analizie z udziałem 96 pacjentów z listy oczekujących na przeszczep wątroby 40 pacjentów (42%) miało gradient pęcherzykowo-płucny powyżej 20 mm Hg.4 Jeśli zastosowano niższy próg, liczba pacjentów zwiększyłaby się do 58 (60%). Zespół wątrobowo-płucny rozpoznano u 23 pacjentów (24%), ale z niższym progiem rozpoznano by go u 33 pacjentów (34%). Dlatego zastosowanie niższej wartości progowej dla gradientu pęcherzyków płucnych w tętnicach, bez uwzględnienia wieku, może prowadzić do przeszacowania częstości występowania zespołu wątrobowo-płucnego.
Cezary Szmigielski, dr n. Med.
Dr n. Med. Rafał Krenke
Dr n. Med. Grzegorz Styczyński
Uniwersytet Medyczny w Warszawie, 02-097 Warszawa, Polska
grzegorz. edu.pl
4 Referencje1. Swanson KL, Wiesner RH, Krowka MJ. Historia naturalna zespołu hepatopulmonalnego: wpływ transplantacji wątroby. Hepatology 2005; 41: 1122-1129
Crossref Web of Science Medline
2 Krowka MJ. Zespoły wątrobowo-płucne. Gut 2000; 46: 1-4
Crossref Web of Science Medline
3. Fallon MB, Abrams GA. Dysfunkcja płuc w przewlekłej chorobie wątroby. Hepatology 2000; 32: 859-865
Crossref Web of Science Medline
4. Przybylowski T, Krenke R, Fangrat A, et al. Nieprawidłowości w wymianie gazowej u pacjentów wymienionych w celu transplantacji wątroby. J Physiol Pharmacol 2006; 57: Suppl 4: 313-323
Web of Science Medline
Rodríguez-Roisin i Krowka twierdzą, że echokardiografia przezklatkowa o wzmocnionym kontraście nie odróżnia dyskretnych zniekształceń tętniczo-żylnych od przecieku wewnątrzsercowego. Technika ta może w rzeczywistości wykryć trzy poziomy manewrowania: ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, ubytek przegrody międzykomorowej z zespołem Eisenmengera i płucne malformacje tętniczo-żylne.1 W obecności ubytku przegrody międzyprzedsionkowej materiał kontrastowy jest zwykle rejestrowany w lewym przedsionku w jednym lub dwa cykle sercowe po pojawieniu się w prawym przedsionku. Późne pojawienie się materiału kontrastowego w lewym przedsionku po obwodowym wstrzyknięciu kontrastowego materiału (od czterech do ośmiu cykli serca po wystąpieniu kontrastu w prawym przedsionku) jest diagnostyczne z powodu malformacji płucnych tętniczo-żylnych, szczególnie gdy materiał kontrastowy widziany jest z żył płucnych . Opóźnione pojawienie się w lewym przedsionku odzwierciedla czas wymagany do przejścia przez krążenie płucne. To odkrycie podkreśla znaczenie obrazowania żył płucnych w identyfikowaniu wejścia pęcherzyków przez żyły, a nie przez przegrody międzyprzedsionkowe.
Juan F. Viles-Gonzalez, MD
Brigham and Women s Hospital, Boston, MA 02115
jviles- org
Odniesienie1. Barzilai B, Wagoner AD, Spessert C, Picus D, Goodenberger D. Dwuwymiarowe kontrastowe badanie echokardiograficzne w wykrywaniu i monitorowaniu wad wrodzonych płuc tętniczo-żylnych. Am J Cardiol 1991; 68: 1507-1510
Crossref Web of Science Medline
Odpowiedź
Autorzy odpowiadają: Ghent i in. wspomnieć, że platyna w zespole wątrobowo-płucnym jest częstym objawem, który jest niemal sam w sobie diagnostyczny. Nie zgadzamy się. W badaniu nad zaburzeniami wymiany gazowej płuc u 80 kandydatów do przeszczepienia wątroby, 2 z 14 pacjentów z zespołem wątrobowo-płucnym miało samą płaską powierzchnię, w porównaniu z 11 pacjentami z niewydolnością oddechową. Ponadto, ortodeoksja niekoniecznie jest możliwa do korekty za pomocą dodatkowego tlenu, co można wywnioskować z naszego artykułu. U 20 pacjentów z zespołem wątrobowo-płucnym tylko 2 z 5 pacjentów z ortodeoksją miało platynę, co sugeruje, że te dwa warunki nie zawsze idą w parze. Platyna, z ortodeoksją lub bez niej, jest rzadkim objawem. Oprócz zespołu wątrobowo-płucnego, może wystąpić platyna z innymi przyczynami poważnego przecieku wewnątrzsercowego, takimi jak z powodu ubytku przegrody międzyprzedsionkowej, nawrotowej zatorowości płucnej lub zmian po pneumonektomii.3 Jednakże zgadzamy się, że ocena kliniczna jest niezbędna do rozwikłania nasilenie hipoksemii u pacjentów z zespołem wątrobowo-płucnym z innymi schorzeniami płucnymi.
Szmigielski i in. zaproponować korektę dla wieku we wzorze do obliczenia gradientu pęcherzyków płucnych w tętnicach płucnych, aby uniknąć nad rozpoznania zespołu wątrobowo-płucnego Zgadzamy się, i dlatego zaproponowaliśmy zastosowanie gradientu pęcherzyków płucnych o wartości 20 mm Hg lub większej u pacjentów w wieku powyżej 64 lat (Tabela naszego artykułu). To zalecenie jest kompromisem pomiędzy najprostszym podejściem, które polega na zastosowaniu progu 15 mm Hg i dowolną z proponowanych formuł, i jest oparte na badaniu Schenk i wsp. 4 Jednak po
[podobne: sanatorium nfz kolejka oczekujących, usg jamy brzusznej rzeszów, lekarz medycyny pracy co robi ]

0 thoughts on “Zespół Hepatopulmonary”

Powiązane tematy z artykułem: lekarz medycyny pracy co robi sanatorium nfz kolejka oczekujących usg jamy brzusznej rzeszów