Skip to content
9 miesięcy ago

206 words

W późniejszych fazach rozwoju zatoka moczowo-płciowa pierwotna ulega podziałowi na kilka odcinków. Z części podążającej do pępowiny powstaje – moczownik (urachus}, który uwstecznia się później i występuje pod postacią szczątkową : więzadła pępkowego (lig. umbiiicale med. ) 1), podążającego u ssaka dorosłego od wierzchołka pęcherza moczowego do pępka (umoiiicus]. Z odcinka środkowego zatoki pierwotnej rozwija się pęcherz moczowy, a z odcinka dolnego cewka moczowa (urethra) oraz zatoka moczowo-płciowa wtórna (sinus urogenitalis secund. ), stanowiąca miejsce spotkania drogi moczowej wyprowadzającej (cewki moczowej) oraz dróg płciowych (u samców – nasieniowód, a u samic – pochwa). Pęcherz moczowy ma zazwyczaj kształt wielkiej cytryny i jest umieszczony w miednicy, tuż nad spojeniem łonowym, poniżej odbytnicy u samców, a 11 samic pod pochwą . W pęcherzu rozróżniamy: – wierzchołek (vertex ), do którego przymocowuje się więz. pępkowe środkowe, -trzon (corpus) oraz przewężoną – szyjkę (coltum), przechodzącą w cewkę moczową (urethra) Wnętrze pęcherza – jama pęcherzowa (cavum. v esicale) jest wysłane śluzówką o nabłonku wielowarstwowym przejściowym. [podobne: choroby przewlekłe klasyfikacja, protezy akrylowe, zioła szwedzkie marii treben ]

0 thoughts on “wiezadla pepkowe”

Powiązane tematy z artykułem: choroby przewlekłe klasyfikacja protezy akrylowe zioła szwedzkie marii treben