Skip to content

Uklad moczowy ssaków

9 miesięcy ago

223 words

Układ moczowy ssaków ma za sobą długą i urozmaiconą historię i to tłumaczy nam wiele zawiłości jego architektury. W największym dopuszczalnym uproszczeniu budowa nerki tego zasadniczego elementu układu moczowego-daje się sprowadzić do następującego schematu. Otóż chodzi tutaj o udostępnienie zetknięcia się krwi z komórkami nerkowymi na możliwie rozległej powierzchni. Jest to więc walka o powierzchnię zetknięcia , z którą tak często spotykamy się w obrębie najprzeróżnorodniejszych narządów ustroju. Walka ta urzeczywistnia się w nerce w ten sposób, że narząd ten możemy uważać za wielkie skupienie wydłużonych cieniutkich przewodzików, oplecionych gęstą siecią naczyniową. Każdy z tych przewodzików, który możemy nazwać – nefronem (nephron. ) rozpoczyna się z jednej strony pęcherzykiem (torebką Bowmana), a z drugiej przechodzi w – przewód wydalniczy. Między krwią sieci naczyniowej a światłem nefronu znajduje się szereg komórek nerkowych, których funkcje życiowe polegają na wychwytywaniu pewnych składników krwi i wydalaniu ich do światła nefronu (mocz), albo z powrotem do krwiobiegu. Jest rzeczą raczej już drugorzędną, że te przewodziki wydzielnicze-nefrony nie są cewkami prostymi, lecz wykazują zróżnicowanie czynnościowe, wypowiadające się w różnicach budowy ich poszczególnych odcinków. [przypisy: nfz kolejki oczekujących do sanatorium, wymienniki węglowodanowe kalkulator, choroba bostońska u dorosłych leczenie ]

0 thoughts on “Uklad moczowy ssaków”

Powiązane tematy z artykułem: choroba bostońska u dorosłych leczenie nfz kolejki oczekujących do sanatorium wymienniki węglowodanowe kalkulator