Skip to content

Transplantacja serca u dzieci po zgonie z powodu śmierci sercowo-naczyniowej cd

9 miesięcy ago

507 words

Pewnego razu rodzina wybrała przebywanie z dzieckiem podczas wycofywania wsparcia na życie. Każdy pacjent był przygotowany do operacji i monitorowany za pomocą elektrokardiografii i pulsoksymetrii. Żylne żylne i tętnicze osłony umieszczono za pomocą znieczulenia miejscowego, a początkową heparynę bolusową 100 U na kilogram masy ciała podano dożylnie. Opieka zapewniająca komfort była zapewniana przez zespół intensywnej terapii i obejmowała sedację i analgezję typową dla wycofania wsparcia dla życia: fentanyl w średniej dawce 4 .g na kilogram i lorazepam w średniej dawce 0,1 mg na kilogram. Przeprowadzono ekstubację, a następnie dodatkową dawkę dożylną 300 U heparyny na kilogram. Lekarz prowadzący w oddziale intensywnej terapii monitorował pacjenta pod kątem obecności czynności sercowo-naczyniowej poprzez osłuchiwanie i obserwację pulsacji tętnic. Po ustąpieniu czynności kardiochirurgicznej pierwszy pacjent obserwowano przez 3 minuty, zanim ogłoszono zgon i rozpoczęto proces oddawania organów. Na podstawie zaleceń komisji etycznej, dla pozostałych dwóch dawców, okres obserwacji skrócono do 1,25 minuty. Jeśli śmierć nastąpiła w ciągu 30 minut po ekstubacji, pacjent był uważany za kandydata do dawstwa, a płyn do zimnej konserwacji (30 do 50 ml na kilogram) był podawany przez dalszy port cewnika z balonikiem umieszczonego w aorcie wstępującej. W tym samym czasie wykonano medianę sternotomii i rozpoczęto chłodzenie miejscowe. Gorąca żyła główna natychmiast się otworzyła. W drugim i trzecim dawcy, pobieranie krwi żylnej przeprowadzono jednocześnie z wlewem aorty, aby zapobiec rozdęciu serca. Po dawcy narządów rodzinie dawcy zaoferowano wybór spędzania czasu z dzieckiem.
Transplantacja i działania następcze
Transplantację przeprowadzono przy użyciu standardowych technik i rozpoczęto rutynową terapię immunosupresyjną. Kontrola odrzucenia została przeprowadzona zgodnie z kryteriami klinicznymi i echokardiograficznymi. Poziomy troponiny I mierzono przed ekstubacją dawcy i 12 godzin po transplantacji.
Analiza statystyczna
Zarówno Rada ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa, jak i szpitalna komisja ds. Etyki dokonały przeglądu wyników dla każdego biorcy przeszczepu. Pierwszorzędowym punktem końcowym była śmierć w ciągu 6 miesięcy po transplantacji. Drugorzędowymi punktami końcowymi były czas oczekiwania na przeszczep, funkcja skurczowa po 6 miesiącach (jak określono na echokardiografii) i wystąpienie epizodu odrzucenia w ciągu 6 miesięcy. Zmienne ciągłe porównano między trzema biorcami a dziećmi kontrolnymi za pomocą dwustronnego testu t-Studenta. Wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną.
Wyniki
Przeszczep
Orthotyczny przeszczep serca z udziałem dawców zmarłych z przyczyn sercowo-naczyniowych wykonano u trzech biorców w średnim wieku 2,2 miesiąca. Diagnoza prowadząca do transplantacji była złożoną wrodzoną wadą serca u dwóch pacjentów (jedną z podwójną prawą komorą, transpozycją wielkich naczyń, ubytkiem przegrody komorowej i koarktacją, a drugą z niedorozwojową lewą komorą, zwężeniem zastawki dwudzielnej, zwężeniem zastawki aortalnej i poważnie ograniczoną komunikację przedsionkowo-przegrodową) i, u trzeciego pacjenta, ciężką rozszerzoną kardiomiopatię wymagającą ciągłego dożylnego podawania inotropowego
[hasła pokrewne: materac przeciwodlezynowy, usg jamy brzusznej rzeszów, sanatorium nfz kolejka oczekujących ]

0 thoughts on “Transplantacja serca u dzieci po zgonie z powodu śmierci sercowo-naczyniowej cd”

Powiązane tematy z artykułem: materac przeciwodlezynowy sanatorium nfz kolejka oczekujących usg jamy brzusznej rzeszów