Skip to content

Terapia antyretrowirusowa w zapobieganiu transmisji HIV-1 ad 5

6 miesięcy ago

508 words

Przenoszenie zakażeń HIV-1 do partnerów
Tabela 1. Tabela 1. Częstość występowania wszystkich infekcji partnera i zakażenia partnera powiązanego przed i po analizie tymczasowej. Udokumentowano infekcje HIV-1 u 78 partnerów w trakcie badania, z częstością występowania wynoszącą 0,9% (95% przedział ufności [CI], 0,7 do 1,1) w dwóch połączonych grupach badawczych. Infekcje te obejmowały 19 w grupie wczesnej ART i 59 w grupie opóźnionego ART. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była częstość występowania genetycznie powiązanych infekcji partnerskich, które zostały zidentyfikowane przy użyciu metod filogenetycznych i statystycznych9. Spośród 78 zakażeń, status wiązania wirusa określono w 72 (92%), z 6 niepowodzeniami analitycznymi. (obciążenie wirusowe było zbyt niskie, aby amplifikacja lub amplifikacja się nie powiodła) (Tabela i Rys.
Spośród 72 zakażeń, w których określono stan wiremii, 26 (36%) – 14 we wczesnej grupie ART i 12 w grupie z opóźnionym ART – zostało uznanych za odłączone, co wskazuje, że uczestnik indeksu był najprawdopodobniej nie źródło infekcji partnera (częstość występowania w dwóch grupach badanych łącznie, 0,3%, 95% CI, 0,2 do 0,4). Pozostałe 46 zakażeń było powiązanych (3 we wczesnej grupie ART i 43 w grupie opóźnionego ART). Mediana liczby CD4 + uczestników indeksu podczas wizyty przed rozpoznaniem zakażenia u ich partnerów wynosiła 390 komórek na milimetr sześcienny (zakres od 223 do 748) dla połączonych infekcji partnerskich i 541 (zakres od 272 do 1312) dla niepołączonych infekcji partnera.
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka ośmiu powiązanych partnerskich infekcji diagnozowanych po uczestniku indeksu Inicjowany zakażony partner ART.Eight HIV-1 został zdiagnozowany po tym, jak uczestnik indeksu rozpoczął terapię ART (trzy w grupie wczesnego ART i pięć w grupie z opóźnieniem). Grupa ART). W czterech przypadkach u partnera zdiagnozowano zakażenie wirusem HIV-1 w mniej niż 90 dni po rozpoczęciu przez ART. W tych przypadkach dalsza analiza sugerowała, że wszystkie cztery z tych infekcji prawdopodobnie wystąpiły zanim infekcja została powstrzymana przez wirusy u uczestnika indeksu (Tabela 2). W pozostałych czterech przypadkach infekcja partnera nastąpiła po niepowodzeniu ART w indeksie uczestnika
Ryzyko zakażenia partnera HIV-1
W analizie zamiaru leczenia w celu porównania liczby powiązanych infekcji partnerskich w dwóch grupach badawczych (punkt końcowy pierwszego badania), wczesne ART wiązało się z ryzykiem o 97% niższym niż opóźnienie ART z maja 2011 r. I 93 % mniejsze ryzyko podczas całego badania. Analiza ta wykazała także szacowane o 90% niższe ryzyko wszystkich infekcji partnerskich (niezależnie od statusu powiązania) od maja 2011 r. I o 69% niższe ryzyko we wszystkich zakażeniach partnera podczas całego badania we wczesnej grupie ART (Tabela 1).
Rycina 2. Rycina 2. Szacunki Kaplan-Meier dotyczące ryzyka zakażenia HIV-1 wśród partnerów uczestników indeksu. Przedstawiono skumulowane prawdopodobieństwa wszystkich infekcji partnerskich (panel A) i genetycznie powiązanych infekcji partnerskich (panel B) podczas badań następujących po w górę. Wstawki pokazują te same dane na rozszerzonej osi y.
W analizie Kaplana-Meiera wystąpiło natychmiastowe i utrzymujące się zmniejszenie liczby powiązanych infekcji partnerskich po rozpoczęciu ART u uczestnika indeksu (Ryc. 2)
[podobne: ciałko malpighiego, rumień naczyniowy, chirurgia estetyczna wrocław ]

0 thoughts on “Terapia antyretrowirusowa w zapobieganiu transmisji HIV-1 ad 5”

Powiązane tematy z artykułem: chirurgia estetyczna wrocław ciałko malpighiego rumień naczyniowy