Skip to content
4 miesiące ago

145 words

Te boczne łańcuchy nazwał Ehrlich receptorami. Posiadają one dużą swoistość, czyli dla każdego ciała, które ma być związane z komórką, istnieje odpowiedni w swojej chemicznej budowie łańcuch boczny. Pomiędzy ciałem, które ma być wiązane na receptorze, i odpowiednim receptorem musi istnieć chemiczne powinowactwo i muszą one do siebie pasować. Jeżeli odpowiedni receptor związał się z cząsteczką o charakterze pokarmowym, to komórka otrzymuje materiał plastyczny lub źródło energii, jeżeli zaś związanie nastąpiło z jadem, to element komórkowy zostaje zatruty i komórka traci swoją zdolność czynnościową. Jeżeli jad z tych czy innych przyczyn nie może związać się z odpowiednim receptorem i nie może przeniknąć do komórki, to jest on dla ustroju obojętny. [więcej w: ciałko malpighiego, rodzaje prądu elektrycznego, usg jamy brzusznej rzeszów ]

0 thoughts on “TEORIE ODPORNOSCI”

Powiązane tematy z artykułem: ciałko malpighiego rodzaje prądu elektrycznego usg jamy brzusznej rzeszów