Skip to content

Tag: rezonans głowy cena

Jama oplucna tworzy caly szereg zachylków

7 miesięcy ago

168 words

Jama opłucna tworzy cały szereg zachyłków, powstających w tych punktach klatki piersiowej, gdzie sąsiadujące ściany (np. ściana żebrowa z przeponą) spotykają się pod kątem ostrym. Rozróżniamy zatem: zatokę żebrowo-przeponową (sinus costocliaphragmaticus) i zatokę żebrowo-śródpiersiową (sinus costomediastinalis). 7. Śródpiersie (mediastinum).

czesc miedniczna moczowodu

7 miesięcy ago

187 words

Ważnym szczegółem topograficznym jest to, że część miedniczna moczowodu (pars pelrina) krzyżuje się u samców z nasieniowodem (vas deferens], W skład ściany moczowodu wchodzą: – śluzówka (mucosa) o nabłonku wielowarstwowym typu przejściowego, gruba mięśniówka gładka (muscularis) oraz łącznotkankowa – przydanka(adventitia). Co się tyczy mięśniówki, służącej do przepychania moczu w kierunku pęcherza moczowego, to wykazuje ona…

Jadra (testes)

7 miesięcy ago

158 words

W dalszym ciągu rozwoju, a mianowicie w trakcie przekształcania się rowka płciowego w przewód, ciała jamiste moczowo-płciowe zrastają się ze sobą, otaczając odcinek końcowy zatoki moczowo- płciowej wtórnej (cewki) i tworząc pozornie nieparzyste-ciało jamiste moczowo-płciowe albo cewkowe (Colpus cavernosum. urogenitale s. urethrale). Z powyższego wynika, że ostatecznie w skład męskiego narządu kopulacyjnego (penisa) wchodzą trzy…

Picia kawy przyczyną śmiertelności AD 3

7 miesięcy ago

582 words

Wynikowa kohorta analityczna obejmowała 229,119 mężczyzn i 173,141 kobiet. Badanie diety i zdrowia NIH-AARP zostało zatwierdzone przez Instytut Badań nad Studiami Specjalnymi Instytutu Badań nad Rakiem (National Cancer Institute). Ocena narażenia Uczestnicy wypełnili kwestionariusz bazowy, który ocenił charakterystykę demograficzną i stylu życia oraz 124 artykuły dietetyczne, jak opisano powyżej.32 Konsumpcja owoców, warzyw, czerwonego mięsa, białego…

Picia kawy przyczyną śmiertelności AD 8

7 miesięcy ago

259 words

Wyniki były podobne dla większości wyników w różnych kategoriach palenia, z wyjątkiem śmierci z powodu choroby serca, ze związkami, które wydawały się zerowe w obecnych palaczach (P = 0,002 dla interakcji u mężczyzn i P = 0,05 dla interakcji u kobiet). Odnotowaliśmy także znaczące interakcje między paleniem a konsumpcją kawy w odniesieniu do ogólnego ryzyka…

Picia kawy przyczyną śmiertelności AD 6

7 miesięcy ago

54 words

Współczynniki zagrożenia wśród kobiet pijących kawę, w porównaniu z osobami, które nie piły kawy, były następujące: 1,01 (95% CI, 0,96 do 1,07) dla mniej niż filiżanki kawy dziennie, 0,95 (95% CI, 0,90 do 1,01) na filiżankę, 0,87 (95% CI, 0,83 do 0,92) na 2 lub 3 filiżanki, 0,84 (95% CI, 0,79 do 0,90) na 4…

Dzieciństwo po hipotermii AD 2

7 miesięcy ago

548 words

W porównaniu z grupą kontrolną nie obserwowano istotnego wzrostu częstości niepełnosprawności wśród osób, które przeżyły w grupie hipotermii; wskaźniki umiarkowanego lub ciężkiego porażenia mózgowego wynosiły 30% w grupie kontrolnej w porównaniu do 19% w grupie hipotermii, z odpowiadającymi wskaźnikami ślepoty 14% w porównaniu z 7% i upośledzeniem słuchu 6% w porównaniu do 4%. Jednak dane…

Dzieciństwo po hipotermii

7 miesięcy ago

524 words

Wcczesne wyniki randomizowanego badania hipotermii całego ciała w przypadku niedokrwiennej encefalopatii niedokrwiennej u noworodków wykazują znaczące zmniejszenie częstości zgonów lub umiarkowanej lub ciężkiej niepełnosprawności w wieku 18-22 miesięcy. Długoterminowe wyniki są już dostępne. Metody W pierwotnym badaniu przypisano niemowlętom z umiarkowaną lub ciężką encefalopatią do zwykłej opieki (grupa kontrolna) lub chłodzenie całego ciała do temperatury…

Terapia antyretrowirusowa w zapobieganiu transmisji HIV-1 ad 6

7 miesięcy ago

255 words

Częstość zakażenia HIV-1 w grupie z opóźnionym ART wynosiła 3631.1 osób-lat od początku badania do 12 maja 2011 r., A następnie spadła do 7 na 2453.6 osobolat po 12 maja 2011 r. Do koniec badania (tabela 1). Szczegółowe informacje na temat częstości występowania infekcji partnera podczas każdego kolejnego okresu badania przedstawiono w tabeli S2 w…