Skip to content

Tag: poradnia okulistyczna dla dzieci

Intensywnosc fagocytozy zalezy w znacznej mierze od srodowiska

7 miesięcy ago

232 words

Intensywność fagocytozy zależy w znacznej mierze od środowiska, w którym rozgrywa się fagocytoza. H ober uważa, że fizyko-chemicznymi czynnikami fagocytozy w danym środowisku są zdolność adsorbcji białek, stopień stałości ich dyspersji. Dochodzi do tego jeszcze stan napięcia powierzchniowego zarówno środowiska jak i leukocytów. Rozmaite przeciwciała, jakie powstają we krwi po zakażeniu, uważa Miecznikow za enzymy…

Dzialanie bakteriobójcze surowicy znika po ogrzaniu do 55-56° w ciagu godziny

7 miesięcy ago

182 words

Działanie bakteriobójcze surowicy znika po ogrzaniu do 55-56° w ciągu godziny. Buchner wiązał z rozpadem aleksyny owe fakty: prowadzonych w tym kierunku doświadczeń wykazały, że aleksyna składa się z dwóch ciał, z których jedno rozpada się w wyższej ciepłocie, drugie jest na nią bardziej wytrzymałe. Ciało oporne na działanie wyższej ciepłoty nazwano później bakteriolizyną, to…

W plucu rozrózniamy trzy powierzchnie

7 miesięcy ago

139 words

W płucu rozróżniamy trzy powierzchnie. Są to: – powierzchnia żebrowa (facies castalis), wklęsła – powierzchnia przeponowata (t facies diaphragmatica) i wreszcie dośrodkowo zwrócona – powierzchnia sródpiersiowa (facies mediastinalie), na której widnieje płaskie wgłębienie- wnęka płucna (hilus pulmonis). Przez wnękę wchodzą do płuc – t. płucna, stanowiąca tętnicę czynnościową (p. wątroba), prowadzącą krew żylną, – tt.

Omawiany typ cechuje Hominidae, Primates i Suidae

7 miesięcy ago

205 words

Omawiany typ cechuje Hominidae, Primates i Suidae. W typie wielopłatowym jednobrodawkowym złożonym (ren poIrlobatus monopapillaris compositus}, występującym u Carnirora, u Oridae i u Caprinae zespolenie piatów zaszło tak daleko, że nerka tego typu przypomina do złudzenia nerkę pierwotną typu jadnopłatowego prostego. Istotnie, miąższ nerki kończ) się tutaj tylko jedną brodawką, uchodzącą do bezkielichowej miedniczki nerkowej.…

Miedniczka nerkowa

7 miesięcy ago

184 words

U Nieparzystokopytowców miedniczka ma kształt półksiężycowatego przewodu , którego końce nazywamy – zachyłkami miedniczkowymi (recessus pelrici). Do zachyłków uchodzą te z pośród przewodów brodawkowych, które nie uległy skupieniu w – piramidę złożoną (pyramis communis}. W skład ściany miedniczki wchodzą trzy warstwy. Są to: – śluzówka (mucosa) o nabłonku wielowarstwowym typu przejściowego, – mięśniówka gładka (muscularis)…

Leczenie w celu zmniejszenia nietrzymania moczu po naprawie pochwy AD 5

7 miesięcy ago

328 words

Aby ocenić modyfikację efektu przez zmienną w warunkowym modelu logistycznym włączyliśmy termin interakcji. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.2 (SAS Institute). Wyniki Badana populacja Rejestracja, losowanie i analiza. Spośród 517 pacjentów, którzy zostali zakwalifikowani jako kwalifikujący się, 337 losowo przydzielono do pobrania nacięcia śródręcznego lub pozorowanych nacięć, 129 zdecydowało się na udział…

Leczenie w celu zmniejszenia nietrzymania moczu po naprawie pochwy AD 4

7 miesięcy ago

454 words

Poważne zdarzenia niepożądane, spodziewane komplikacje (powszechne powikłania związane z procesem) oraz nieoczekiwane niepomyślne zdarzenia niepożądane zostały systematycznie ustalone. Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo zbierała się co kwartał w celu przeglądu przebiegu badań, zdarzeń niepożądanych i analiz pośrednich. Analiza statystyczna W przypadku randomizowanej kohorty obliczyliśmy, że 150 uczestników na grupę dostarczyłoby badanie z 80% mocą…

Dzieciństwo po hipotermii AD 4

7 miesięcy ago

423 words

Niektóre drugorzędne wyniki nie mogły zostać skorygowane zgodnie z ośrodkiem z powodu ich niskiej częstości występowania. Te nieskorygowane wyniki analizowano za pomocą solidnej regresji Poissona lub dokładnego testu Fishera dla zmiennych kategorycznych (wyniki funkcji motorycznych wśród niedotrzymanych osób, które przeżyły) oraz testów trendu Cochran-Armitage dla zmiennych porządkowych (poziom samooceny dziecka). Wszystkie podane wartości P są…

Screening dla Babesia microti w USA Blood Supply ad

7 miesięcy ago

542 words

Liczby te prawdopodobnie nie doceniają częstości występowania babeszjozy przenoszonej przez transfuzję, ponieważ infekcje mogą zostać przeoczone lub błędnie zdiagnozowane, a także dlatego, że nie można rozpocząć badań mających na celu określenie źródła infekcji babesią u biorcy krwi. 6 Nie przeprowadzono badań przesiewowych w kierunku krwiodawstwa dla B. microti. był licencjonowany przez Food and Drug Administration…