Skip to content

Tag: mikrofagi

UKLAD MOCZOWY

7 miesięcy ago

251 words

UKŁAD MOCZOWY (Systema uropoeticum) Głównym zadaniem układu moczowego jest usuwanie z ustroju szkodliwych produktów przemiany białkowej (mocznik, kwas moczowy), czuwanie nad stałością ciśnienia osmotycznego środowiska wewnętrznego, utrzymanie wespół z płucami równowagi w stężeniu jonów wodorowych tego środowiska i wreszcie zapobieganie nadmiernej utracie wody. To ostatnie zadanie wiąże się ściśle z pobytem większości ssaków w środowisku…

zatoki nerkowe

7 miesięcy ago

148 words

Na krawędzi przyśrodkowej widnieje zagłębienie zwane -wnęką(hilus renalis), która prowadzi do jamy drążącej wnętrze nerki – zatoki nerkowej (sinus Cała nerka spoczywa w skupieniu tłuszczu, zwanym torebką tłuszczową (capsula adiposa) nerki. Otoczką przylegającą bezpośrednio do miąższu nerkowego jest – torebka włóknista (capsula fibrosa), wyposażona często w miocyty gładkie. Na przekroju podłużnym nerki stwierdzamy, że nerka…

UKLAD PLCIOWY ALBO ROZRODCZY

7 miesięcy ago

304 words

Tak pojęta cewka moczowa stanowi przewód dość krótki, kierujący się w stronę narządów płciowych zewnętrznych (genitalia ex terna), a mianowicie u samców w obrąb penisa czyli – prącia (penis), a u samic do zatoki moczowo-płciowej wtórnej, znajdującej się w – muszli płciowej (R. P. ) (pudendum. femininum. ), Ścianę cewki stanowią: śluzówka o nabłonku wielowarstwowym,…

Od pranercza ciagnie sie w kierunku okolicy pachwinowej sciany brzusznej fald otrzewnej

7 miesięcy ago

211 words

Przypomnijmy sobie, że jądro rozwija się na przyśrodkowej rubieży pranercza. Od pranercza ciągnie się w kierunku okolicy pachwinowej ściany brzusznej fałd otrzewnej, który z czasem przeistacza się w – więzadło pachwinowe (lig. Inguinalej). Więzadło powyższe nie posiada prócz nazwy nic wspólnego z równoimiennym więzadłem, opisywanym w miologii. Wskutek uwstecznienia pranercza więzadło pachwinowe uzyskuje przyczep na…

Picia kawy przyczyną śmiertelności AD 3

7 miesięcy ago

582 words

Wynikowa kohorta analityczna obejmowała 229,119 mężczyzn i 173,141 kobiet. Badanie diety i zdrowia NIH-AARP zostało zatwierdzone przez Instytut Badań nad Studiami Specjalnymi Instytutu Badań nad Rakiem (National Cancer Institute). Ocena narażenia Uczestnicy wypełnili kwestionariusz bazowy, który ocenił charakterystykę demograficzną i stylu życia oraz 124 artykuły dietetyczne, jak opisano powyżej.32 Konsumpcja owoców, warzyw, czerwonego mięsa, białego…

Dzieciństwo po hipotermii

7 miesięcy ago

524 words

Wcczesne wyniki randomizowanego badania hipotermii całego ciała w przypadku niedokrwiennej encefalopatii niedokrwiennej u noworodków wykazują znaczące zmniejszenie częstości zgonów lub umiarkowanej lub ciężkiej niepełnosprawności w wieku 18-22 miesięcy. Długoterminowe wyniki są już dostępne. Metody W pierwotnym badaniu przypisano niemowlętom z umiarkowaną lub ciężką encefalopatią do zwykłej opieki (grupa kontrolna) lub chłodzenie całego ciała do temperatury…

Chirurgia Bariatryczna kontra Intensywna Terapia Medyczna dla Cukrzycy – 5-letnie wyniki ad 5

7 miesięcy ago

76 words

Około 89% pacjentów w grupach chirurgicznych nie przyjmowało insuliny po 5 latach i utrzymywało średni poziom hemoglobiny glikowanej 7,0%, podczas gdy tylko 61% pacjentów w grupie leczenia medycznego nie przyjmowało insuliny po 5 latach, ze średnią poziom hemoglobiny glikowanej 8,5%. Utrata wagi Po 5 latach redukcja masy ciała, BMI, obwodu talii i stosunku talii do…

Screening dla Babesia microti w USA Blood Supply czesc 4

7 miesięcy ago

509 words

Test PCR w czasie rzeczywistym przeprowadzono w sposób opisany wcześniej.13 Zwierzęta uśmiercano, gdy obserwowano rozwój parazytemii lub po 8 tygodniach, w zależności od tego, co wystąpiło wcześniej. Dawstwo krwinek czerwonych uznano za zakaźne u chomików, jeśli zakażenie rozwinęło się u co najmniej jednego zwierzęcia. Procedury zostały zatwierdzone przez instytucjonalny komitet ds. Opieki nad zwierzętami i…

Progi do naprawy tętniaka aorty brzusznej w Anglii i Stanach Zjednoczonych czesc 4

7 miesięcy ago

458 words

Przeprowadzono analizę wrażliwości w celu zbadania, czy rozbieżność w śmiertelności związanej z tętniakiem między Stanami Zjednoczonymi a Anglią mogła być częściowo związana z różnicami w częstości palenia, hipercholesterolemii lub nadciśnienia. Przeżycie zostało scharakteryzowane za pomocą metody Kaplana-Meiera i porównane między krajami za pomocą modelu proporcjonalnego hazardu Coxa, który uwzględniał dostosowanie do wieku, płci, roku operacji…

Screening dla Babesia microti w USA Blood Supply ad 6

7 miesięcy ago

238 words

Wszyscy oprócz jednego dawcy zamieszkiwali w siedmiu stanach, w których niemowlę jest endemiczne plus New Hampshire (tabela S1 w dodatkowym dodatku). Pozytywne pod względem PCR donacje zidentyfikowano we wszystkich miesiącach roku z wyjątkiem kwietnia, a pozytywne doniesienia PCR, donacje AFIA-negative zidentyfikowano w okresie od czerwca do września (ryc. 3). Wśród próbek, które były pozytywne w…