Skip to content

Tag: komora hiperbaryczna przeciwwskazania

Antygen

7 miesięcy ago

200 words

Antygen więc wywołuje powstawanie przeciwciał i – jak stwierdzono – tylko w wypadku, gdy dostanie się do ustroju drogą pozajelitową. Antygen czasem może wywołać wytwarzanie się przeciwciał po wprowadzeniu drogą jelitową, ale tylko wtedy, gdy z tych lub innych przyczyn antygen przedostanie się z jelit do krwi w sta nie mało zmienionym lub nie zmienionym.…

Pluca

7 miesięcy ago

244 words

Płuca (pulmones), Płuca, otoczone błoną surowiczą – opłucną(pleura), mieszczą się w klatce piersiowej. Płuco prawe jest oddzielone od płuca lewego złożoną przegrodą, tzw. -śródpiersiem (mediastinum), umieszczoną w płaszczyźnie symetrii ciała . Pod względem swej budowy wewnętrznej płuco może być uważane za gruczoł gazowy o budowie pęcherzykowej złożonej, przy czym największy nacisk został położony w kierunku…

Pluca sa unaczynione dwojako

7 miesięcy ago

121 words

W chwili pierwszego wdechu pęcherzyk ulega rozciągnięciu, powodując niepomierne spłaszczenie nabłonka. Spłaszczenie to bywa tak znaczne, że niektóre komórki zatracają swe jądra, przekształcając się w tzw. płytki oddechowe. Płuca są unaczynione dwojako. Tętnicą czynnościową jest wielka – t.

Pranercze pelni funkcje moczotwórcze przez cale zycie u ryb i plazów

7 miesięcy ago

250 words

Pranercze pełni funkcje moczotwórcze przez całe życie u ryb i płazów, natomiast u kręgowców wyższych podlega częściowo uwstecznieniu, częściowo zaś nawiązuje u samców ścisłą łączność z jądrem (testis) . Trzecim i ostatecznym pokoleniem narządu nerkowego jest zanercze (met anephros), zwane potocznie – nerkami (renes), Część wydzielnicza nerki rozwija się kosztem tkanki nerkotwórczej, znajdującej się w…

czesc miedniczna moczowodu

7 miesięcy ago

187 words

Ważnym szczegółem topograficznym jest to, że część miedniczna moczowodu (pars pelrina) krzyżuje się u samców z nasieniowodem (vas deferens], W skład ściany moczowodu wchodzą: – śluzówka (mucosa) o nabłonku wielowarstwowym typu przejściowego, gruba mięśniówka gładka (muscularis) oraz łącznotkankowa – przydanka(adventitia). Co się tyczy mięśniówki, służącej do przepychania moczu w kierunku pęcherza moczowego, to wykazuje ona…

Chirurgia Bariatryczna kontra Intensywna Terapia Medyczna dla Cukrzycy – 5-letnie wyniki ad 7

7 miesięcy ago

201 words

Spadek poziomu wyjściowego w stosunku do albuminy do kreatyniny zanotowano po rękawowej gastrektomii, ale nie po obejściu żołądka lub po terapii medycznej. Po 5 latach nie zaobserwowano znaczących różnic w stosunku do wartości wskaźnika albuminurii lub retinopatii. Pacjenci w obu grupach chirurgicznych wykazywali znaczne zmniejszenie stosowania leków przeciwnadciśnieniowych i obniżających poziom lipidów. Pewna późna reoperacja…

Progi do naprawy tętniaka aorty brzusznej w Anglii i Stanach Zjednoczonych cd

7 miesięcy ago

562 words

Reprezentatywne dane z USA uzyskano, identyfikując wszystkich tradycyjnych beneficjentów Medicare, którzy przeszli planową endowaskularną lub otwartą naprawę tętniaków aorty brzusznej, zgodnie z wcześniej opublikowanymi kryteriami selekcji i metodami kodowania8 (opisane w rozdziale Metody dodatkowe w Dodatku uzupełniającym). Dane dotyczące pacjentów w Anglii uzyskano z bazy danych statystycznych epizodów szpitalnych, jak opisano powyżej. Dane dotyczące częstotliwości…

Transplantacja serca u dzieci po zgonie z powodu śmierci sercowo-naczyniowej

7 miesięcy ago

528 words

U trzech niemowląt oczekujących na ortotopowy przeszczep serca transplantację przeprowadzono z powodzeniem na organach od dawców zmarłych z przyczyn sercowo-naczyniowych. Trzej biorcy mieli grupę krwi O i byli w kategorii najbardziej narażonych na ryzyko. Średni wiek dawców wynosił 3,7 dnia, a średni czas do śmierci po wycofaniu się z podtrzymywania życia wynosił 18,3 minuty. Sześciomiesięczny…

Rozsądne Rx: Rozwiązanie kryzysu cen narkotyków

7 miesięcy ago

610 words

Ta mistrzowska książka jest silna w kwestii diagnozy, ale podobnie jak większość lekarstw, a raczej niewiele dowodów na skuteczność leczenia, autorzy proponują kontrolę cen leków. Ceny leków są wysokie, ale przemysł broni swojej rentowności jako niezbędnej w procesie identyfikowania i wprowadzania do obrotu nowych jednostek chemicznych, które przyniosą korzyści pacjentom. Ale coraz częściej ubranie cesarza…