Skip to content

Tag: herbalife allegro

Procesy obumierania elementów komórkowych

7 miesięcy ago

179 words

Procesy obumierania elementów komórkowych nawet w warunkach fizjologicznych odbywają się według niego za pomocą fagocytozy. Dalej procesy zanikowe oraz inwolucja macicy są – według Miecznikowa – związane z czynnością fagocytarną elementów tkanki łącznej; a nawet siwienie włosów ma być – według niego – związane z czynnością pigmentofagów, które wchłaniają barwnik włosów; Miecznikow nazwał elementy komórkowe,…

Jama oplucna tworzy caly szereg zachylków

7 miesięcy ago

168 words

Jama opłucna tworzy cały szereg zachyłków, powstających w tych punktach klatki piersiowej, gdzie sąsiadujące ściany (np. ściana żebrowa z przeponą) spotykają się pod kątem ostrym. Rozróżniamy zatem: zatokę żebrowo-przeponową (sinus costocliaphragmaticus) i zatokę żebrowo-śródpiersiową (sinus costomediastinalis). 7. Śródpiersie (mediastinum).

Przednercze sklada sie z szeregu cewek

7 miesięcy ago

174 words

Pokoleniem pierwszym w historii rodowej i osobniczej jest – przednercze (pronephros), ukazujące się w odcinku szyjnym tułowia. Przednercze składa się z szeregu cewek, które otwierają się z jednej strony do jamy ciała (coeloma), a z drugiej tworzą wspólny, podłużny – przewód Wolffa (ductus Wolffi). Praewod ten rośnie szybko w kierunku do ogonowym i wreszcie uchodzi…

istota korowa obu nerek

7 miesięcy ago

190 words

Kłębek jest wciśnięty w część początkową nefronu, posiadającą kształt balonika, zwaną – torebką Bowmana (capsula Bowmani). Wskutek tego wciśnięcia torebka przybrała postać dwuściennego kielicha, którego ściana wewnętrzna – blaszka wewnętrzna (Lamella int. ) przylega wprost do sieci naczyniowej kłębka, ściana zaś zewnętrzna – blaszka zewnętrzna (lamella est. ) jest oddzielona od blaszki w zewnętrznej szczelinowatej…

Piramidy Malpighiego

7 miesięcy ago

235 words

Piramidy Malpighiego są odżywiane przez tzw. tętniczki proste (arteriolae rectae), odchodzące częściowo od sieci przewodów krętych, a częściowo wprost od tt. międzypłatowych. Pragnę tutaj jeszcze raz podkreślić, że nerka jest jednym z narządów najlepiej ukrwionych, co wiąże się ściśle z jej zadaniami poprzednio wskazanymi. Bardzo bogate unerwienie nerki pochodzi od splotu współczulnego trzewnego (plexus coeliaous),…

ujscia moczowodów

7 miesięcy ago

181 words

Na śluzówce, spoczywającej na wiotkiej podśluzówce (submucosa), widnieją trzy otwory. Dwa z tych otworów są umieszczone na ścianie grzbietowej pęcherza, w pobliżu jego szyjki, i mają kształt trudno dostrzegalnych szpar. Są to – ujścia moczowodów (orificia ureterum}. Przebijają one ukośnie ścianę pęcherza, co utrudnia powrót moczu z jamy pęcherzowej do moczowodów. Na poziomie szyjki widnieje…

Narzady plciowe pomocnicze

7 miesięcy ago

225 words

Narządy płciowe pomocnicze rozwijają się głównie kosztem-przewodów Wolffa (ductus Wolffi) i pranerki, a zatoka moczowo-płciowa wtórna i jest wydłużona. U samic gonada żeńska (jajnik) wytwarza nieliczne, duże gamety żeńskie- jaja. Żeńskie narządy płciowe pomocnicze powstają z – przewodow Millera , a zatoka moczowo-płciowa wtórna (sinus urogenitalis secund) jest krótka, lecz szeroka. Jasne jest wobec powyższego,…

Uklad plciowy

7 miesięcy ago

209 words

Często praktykowane uproszczenie stosunków, przez sprowadzanie przedstawicieli płci przeciwnych do jedności, może prowadzić do nieporozumień, albowiem potencjał biologiczny samców nie jest dokładnie ten sam co potencjał samic. Układ płciowy jest jedynym układem ustroju, który me posiada charakteru egoistycznego, lecz jest podłożem stosunków socjalnych, podłożem współżycia osobników płci odmiennej i nader ścisłego ustosunkowania się samicy do…

Poczatkowo nasieniowód jest dosc krótki

7 miesięcy ago

197 words

Początkowo nasieniowód jest dość krótki, niebawem jednak ulega wydłużeniu, wskutek dołączenia się do niego – części dodatkowej (pars accessoria). Przed zatoką moczowo-płciową powstaje (u obu płci) niewielka wyniosłość – wzgórek płciowy (tuberculum genitale). Stanowi on u samców zaczątek – męskiego narządu kopulacyjnego czyli penisa (penis), a u samic-łechtaczki (clitoris). Na powierzchni dolnej tego wzgórka widnieje…

Picia kawy przyczyną śmiertelności

7 miesięcy ago

219 words

Kawa jest jednym z najczęściej spożywanych napojów, ale związek między konsumpcją kawy a ryzykiem śmierci pozostaje niejasny. Metody Zbadaliśmy związek pomiędzy piciem kawy a kolejną śmiertelnością całkowitą i zależną od przyczyny u 229,119 mężczyzn i 173,141 kobiet w Narodowym Instytucie Zdrowia AARP Diet and Health Study, którzy byli w wieku od 50 do 71 lat…