Skip to content

Tag: choroba bostońska u dorosłych leczenie

Mikrofagi, czyli wielojadrzaste obojetnochlonne leukocyty

7 miesięcy ago

166 words

Mikrofagi, czyli wielojądrzaste obojętnochłonne leukocyty zawierają enzymy proteolityczne, jak leukoproteazę oraz oksydazę, krofgiaś, czyli limfocyty ; enzymy lipolityczne – lipazę. Limfocyty zjawiają się w większej liczbie np. w gruźlicy, której zarazek posiada otoczkę woskowo-tłuszczową, wobec czego może ona być rozpuszczana przez lipazę limfocytów, natomiast obojętno-chłonne leukocyty biorą udział w trawieniu ciał białkowych. Wszystkie elementy komórkowe,…

W plucu rozrózniamy trzy powierzchnie

7 miesięcy ago

139 words

W płucu rozróżniamy trzy powierzchnie. Są to: – powierzchnia żebrowa (facies castalis), wklęsła – powierzchnia przeponowata (t facies diaphragmatica) i wreszcie dośrodkowo zwrócona – powierzchnia sródpiersiowa (facies mediastinalie), na której widnieje płaskie wgłębienie- wnęka płucna (hilus pulmonis). Przez wnękę wchodzą do płuc – t. płucna, stanowiąca tętnicę czynnościową (p. wątroba), prowadzącą krew żylną, – tt.

Uklad moczowy ssaków

7 miesięcy ago

223 words

Układ moczowy ssaków ma za sobą długą i urozmaiconą historię i to tłumaczy nam wiele zawiłości jego architektury. W największym dopuszczalnym uproszczeniu budowa nerki tego zasadniczego elementu układu moczowego-daje się sprowadzić do następującego schematu. Otóż chodzi tutaj o udostępnienie zetknięcia się krwi z komórkami nerkowymi na możliwie rozległej powierzchni. Jest to więc walka o powierzchnię…

Jadra (testes)

7 miesięcy ago

158 words

W dalszym ciągu rozwoju, a mianowicie w trakcie przekształcania się rowka płciowego w przewód, ciała jamiste moczowo-płciowe zrastają się ze sobą, otaczając odcinek końcowy zatoki moczowo- płciowej wtórnej (cewki) i tworząc pozornie nieparzyste-ciało jamiste moczowo-płciowe albo cewkowe (Colpus cavernosum. urogenitale s. urethrale). Z powyższego wynika, że ostatecznie w skład męskiego narządu kopulacyjnego (penisa) wchodzą trzy…

jadra porzucaja pierwotne miejsce swego powstania

7 miesięcy ago

239 words

U większości jednak ssaków jądra porzucają pierwotne miejsce swego powstania, wędrując do okolicy pachwinowej, gdzie mogą przedostać się przez ścianę brzuszną, tworząc – przewód pachwinowy (canalis inguinalis), by umiejscowić się Schemat budowy podłoża, z którego rozwijają się zarówno układ płciowy samca jak i układ płciowy samicy. 1-gonada; 2-przewód Wolffa; 3-przewody pranercza tworzące u samców najądrze;…

Leczenie w celu zmniejszenia nietrzymania moczu po naprawie pochwy AD 7

7 miesięcy ago

219 words

Szybkość perforacji pęcherza, zakażenie dróg moczowych, poważne powikłania krwotoczne i niepełne opróżnianie pęcherza w pierwszych 6 tygodniach po zabiegu były wyższe w grupie nosowej niż w grupie pozorowanej. Nie występowały erozje oczek wynikające z umieszczenia zawiesia. Perforacje pęcherza z powodu umieszczenia pasa były zarządzane podczas operacji bez długotrwałych konsekwencji. Przedoperacyjny test wytrzymałości na zwichnięcie-redukcja Ogółem…

Picia kawy przyczyną śmiertelności AD 4

7 miesięcy ago

143 words

Współczynniki zagrożenia i 95% przedziały ufności dla śmiertelności związanej z konsumpcją kawy zostały oszacowane przy użyciu modeli regresji proporcjonalnych hazardów Coxa, z osobowością lat jako podstawową metryką czasową; wyniki obliczone z wiekiem jako podstawowa metryka czasu były podobne. Zbadaliśmy założenie dotyczące proporcjonalnych zagrożeń, modelując interakcję czasu obserwacji z konsumpcją kawy i nie zaobserwowaliśmy znaczących odchyleń.…

Picia kawy przyczyną śmiertelności AD 7

7 miesięcy ago

98 words

Analiza podgrup powiązana z konsumpcją 4 lub więcej filiżanek kawy dziennie i śmiertelnością całkowitą. Współczynniki zagrożenia dla śmierci z jakiejkolwiek przyczyny są przeznaczone dla porównania mężczyzn i kobiet, którzy pili 4 lub więcej filiżanek kawy dziennie z tymi, którzy nie piją kawy. Model wielowymiarowy został skorygowany o następujące czynniki wyjściowe: wiek; wskaźnik masy ciała (BMI,…

Dzieciństwo po hipotermii AD 3

7 miesięcy ago

375 words

Dwa testy zajmują się rozumieniem werbalnym, organizacją percepcyjną i szybkością przetwarzania, uzyskując wyniki werbalne i wyniki IQ, które są łączone, aby uzyskać wynik IQ na pełną skalę; średni (SD) wynik 100 – 15 jest normalny. Wyższe funkcje poznawcze (tj. Uwaga i funkcja wykonawcza oraz przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne) zostały ocenione za pomocą Rozwojowej Oceny Neuropsychologicznej (NEPSY), w…

Dzieciństwo po hipotermii AD 2

7 miesięcy ago

548 words

W porównaniu z grupą kontrolną nie obserwowano istotnego wzrostu częstości niepełnosprawności wśród osób, które przeżyły w grupie hipotermii; wskaźniki umiarkowanego lub ciężkiego porażenia mózgowego wynosiły 30% w grupie kontrolnej w porównaniu do 19% w grupie hipotermii, z odpowiadającymi wskaźnikami ślepoty 14% w porównaniu z 7% i upośledzeniem słuchu 6% w porównaniu do 4%. Jednak dane…