Skip to content

Tag: chirurgia estetyczna wrocław

Terapia antyretrowirusowa w zapobieganiu transmisji HIV-1 ad 5

6 miesięcy ago

508 words

Przenoszenie zakażeń HIV-1 do partnerów Tabela 1. Tabela 1. Częstość występowania wszystkich infekcji partnera i zakażenia partnera powiązanego przed i po analizie tymczasowej. Udokumentowano infekcje HIV-1 u 78 partnerów w trakcie badania, z częstością występowania wynoszącą 0,9% (95% przedział ufności [CI], 0,7 do 1,1) w dwóch połączonych grupach badawczych. Infekcje te obejmowały 19 w grupie…

Chirurgia Bariatryczna kontra Intensywna Terapia Medyczna dla Cukrzycy – 5-letnie wyniki ad 7

6 miesięcy ago

201 words

Spadek poziomu wyjściowego w stosunku do albuminy do kreatyniny zanotowano po rękawowej gastrektomii, ale nie po obejściu żołądka lub po terapii medycznej. Po 5 latach nie zaobserwowano znaczących różnic w stosunku do wartości wskaźnika albuminurii lub retinopatii. Pacjenci w obu grupach chirurgicznych wykazywali znaczne zmniejszenie stosowania leków przeciwnadciśnieniowych i obniżających poziom lipidów. Pewna późna reoperacja…

Chirurgia Bariatryczna kontra Intensywna Terapia Medyczna dla Cukrzycy – 5-letnie wyniki ad 8

6 miesięcy ago

542 words

Natomiast początkowe pogorszenie retinopatii wykazano w teście kontroli cukrzycy i powikłaniach w ciągu pierwszego roku intensywnego leczenia medycznego23. Nasze wyniki powinny złagodzić obawy, że szybka poprawa glikemii podczas operacji może pogorszyć retinopatię. Stosując zwalidowany instrument jakości życia, stwierdziliśmy znaczący i trwały spadek bólu w ciele i poprawę ogólnego stanu zdrowia w grupach chirurgicznych w porównaniu…

Progi do naprawy tętniaka aorty brzusznej w Anglii i Stanach Zjednoczonych ad

6 miesięcy ago

498 words

Liczba zgłoszonych tętniaków o średnicy mniejszej niż 55 mm wynosi od 6,4 do 29,0% w różnych krajach.5 Obecne badanie miało na celu porównanie częstości napraw tętna nieuszkodzonego (nieuszkodzonego) ze średnicą tętniaka w momencie naprawy w Anglii z tymi w Stanach Zjednoczonych. Chcieliśmy zbadać, czy jakakolwiek różnica w progu naprawy nienaruszonych tętniaków może być związana z…

Partisan Divide – The McCain and Obama Plans for US Health Reformy opieki zdrowotnej ad

6 miesięcy ago

553 words

Inne przepisy dotyczące kontroli kosztów obejmują przyspieszenie opracowywania leków generycznych, zachęcanie do zapobiegania, poprawę opieki nad chorobami przewlekłymi oraz przyjęcie reformy dotyczącej nieuczciwych praktyk medycznych. To, w jaki sposób plan McCaina wpłynie na koszty i zasięg, jest niepewne. Nikt nie wie, jak skuteczne będzie uchylenie wyłączenia podatkowego w zakresie kontrolowania kosztów, ale jeśli okaże się,…

Kontrolowana próba dożylnej immunoglobuliny w celu zmniejszenia zakażeń szpitalnych u niemowląt o bardzo niskiej masie urodzeniowej czesc 4

6 miesięcy ago

445 words

Zatem, 2416 niemowląt randomizowano, 1218 przed modyfikacją protokołu (faza 1: 595 na immunoglobulinę i 623 na placebo) i 1198 po modyfikacji protokołu (faza 2: 609 na immunoglobulinę i 589 na brak infuzji). Niemowlęta były randomizowane średnio po 44 . 25 godzinach po urodzeniu. Charakterystyka niemowląt i ich matek Tabela 1. Tabela 1.