Skip to content

Tag: chirurgia estetyczna wrocław

Charakterystyczna cecha petli Henlego jest

7 miesięcy ago

254 words

Charakterystyczną cechą pętli Henlego jest to, że wnika ona na różną odległość w obrąb istoty rdzeniowej. Ramię wstępujące pętli HenIego przechodzi w-przewód kręty II rzędu (tubulus contortus II ordinis), który jest odcinkiem końcowym nefronu. -Mocz pierwotny, wytworzony przez torebkę Bowmana, zawierający prócz składników nadających się tylko do usunięcia (mocznik, kw. moczowy) składniki użyteczne dla ustroju…

Uklad plciowy

7 miesięcy ago

209 words

Często praktykowane uproszczenie stosunków, przez sprowadzanie przedstawicieli płci przeciwnych do jedności, może prowadzić do nieporozumień, albowiem potencjał biologiczny samców nie jest dokładnie ten sam co potencjał samic. Układ płciowy jest jedynym układem ustroju, który me posiada charakteru egoistycznego, lecz jest podłożem stosunków socjalnych, podłożem współżycia osobników płci odmiennej i nader ścisłego ustosunkowania się samicy do…

Leczenie w celu zmniejszenia nietrzymania moczu po naprawie pochwy AD 6

7 miesięcy ago

439 words

Liczba temblaka potrzebna aby zapobiec jednemu przypadkowi nietrzymania moczu lub leczenia nietrzymania moczu po 3 miesiącach wynosiła 3,9 (95% CI, od 2,8 do 6,5). Wyniki dwunastomiesięczne Dwanaście miesięcy po zabiegu operacyjnym uczestnicy, którzy zostali losowo przydzieleni do otrzymania temblaka, mieli niższe odsetki nietrzymania moczu niż osoby z grupy pozorowanej (27,3% vs. 43,0%, skorygowany iloraz szans,…

Leczenie w celu zmniejszenia nietrzymania moczu po naprawie pochwy AD 5

7 miesięcy ago

328 words

Aby ocenić modyfikację efektu przez zmienną w warunkowym modelu logistycznym włączyliśmy termin interakcji. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.2 (SAS Institute). Wyniki Badana populacja Rejestracja, losowanie i analiza. Spośród 517 pacjentów, którzy zostali zakwalifikowani jako kwalifikujący się, 337 losowo przydzielono do pobrania nacięcia śródręcznego lub pozorowanych nacięć, 129 zdecydowało się na udział…

Picia kawy przyczyną śmiertelności AD 2

7 miesięcy ago

408 words

W większości badań liczba zgonów była niewielka. Badania kohortowe nie potwierdzają jednak pozytywnego związku między piciem kawy a umieralnością, a niektórzy sugerują nawet niewielkie odwrotne skojarzenie. Wcześniejsze badania badały również związek między spożywaniem kawy a innymi głównymi przyczynami zgonu i wykazały odwrotne powiązania z cukrzycą, 4 chorobami zapalnymi, 11 udarem, 16-18 oraz urazami i wypadkami,…

Picia kawy przyczyną śmiertelności AD 8

7 miesięcy ago

259 words

Wyniki były podobne dla większości wyników w różnych kategoriach palenia, z wyjątkiem śmierci z powodu choroby serca, ze związkami, które wydawały się zerowe w obecnych palaczach (P = 0,002 dla interakcji u mężczyzn i P = 0,05 dla interakcji u kobiet). Odnotowaliśmy także znaczące interakcje między paleniem a konsumpcją kawy w odniesieniu do ogólnego ryzyka…

Picia kawy przyczyną śmiertelności AD 7

7 miesięcy ago

98 words

Analiza podgrup powiązana z konsumpcją 4 lub więcej filiżanek kawy dziennie i śmiertelnością całkowitą. Współczynniki zagrożenia dla śmierci z jakiejkolwiek przyczyny są przeznaczone dla porównania mężczyzn i kobiet, którzy pili 4 lub więcej filiżanek kawy dziennie z tymi, którzy nie piją kawy. Model wielowymiarowy został skorygowany o następujące czynniki wyjściowe: wiek; wskaźnik masy ciała (BMI,…

Picia kawy przyczyną śmiertelności AD 5

7 miesięcy ago

104 words

W przypadku analiz połączyliśmy kategorie 4 lub 5 filiżanek kawy dziennie i 6 lub więcej filiżanek dziennie, aby zachować numery w najwyższej kategorii konsumpcji. Wartości P dla interakcji obliczono za pomocą testów współczynnika wiarygodności porównujących modele proporcjonalnego hazardu Coxa z tymi bez kategorii produktów krzyżowych dla każdego poziomu podstawowej zmiennej warstwującej, przy konsumpcji kawy jako…

Dzieciństwo po hipotermii

7 miesięcy ago

524 words

Wcczesne wyniki randomizowanego badania hipotermii całego ciała w przypadku niedokrwiennej encefalopatii niedokrwiennej u noworodków wykazują znaczące zmniejszenie częstości zgonów lub umiarkowanej lub ciężkiej niepełnosprawności w wieku 18-22 miesięcy. Długoterminowe wyniki są już dostępne. Metody W pierwotnym badaniu przypisano niemowlętom z umiarkowaną lub ciężką encefalopatią do zwykłej opieki (grupa kontrolna) lub chłodzenie całego ciała do temperatury…