Skip to content

Rzut oka na rozwój rodowy i osobniczy ukladu moczowego

9 miesięcy ago

161 words

Rzut oka na rozwój rodowy i osobniczy układu moczowego. Rozwój układu moczowego jest stosunkowo zawiły, wskutek morfologicznej tradycji i istnienia wielu odchyleń, powiedziałbym empirycznych, tłumaczących się długą i prawdopodobnie niezbyt prostą linią ewolucyjną. Chodzi tutaj zwłaszcza o ścisłe nawiązanie łączności układu moczowego z układem płciowym, o czym będzie mowa nieco poniżej. Układ moczowy (z wyjątkiem pęcherza moczowego i zatoki moczowo-płciowej ) jest pochodzenia mezodormalnego. Zasadniczy składnik układu moczowego – narząd nerkowy (holonephros) rozwija się z tkanki nerkotwórczej, powstającej z tzw. – nefrotomów . Nefrotomy są pochodnymi mezoderm. r, tworzącymi się na pograniczu między somitem i blaszką boczną. Tkanka nerko twórcza jest podłożem z którego rozwijają się trzy kolejne pokolenia (wydania) nerek, które ujmujemy pod uogólniającą nazwą – narządu nerkowego (holonephros). [hasła pokrewne: protezy akrylowe, materac przeciwodlezynowy, zioła szwedzkie marii treben ]

0 thoughts on “Rzut oka na rozwój rodowy i osobniczy ukladu moczowego”

Powiązane tematy z artykułem: materac przeciwodlezynowy protezy akrylowe zioła szwedzkie marii treben