Skip to content

Pranercze pelni funkcje moczotwórcze przez cale zycie u ryb i plazów

9 miesięcy ago

250 words

Pranercze pełni funkcje moczotwórcze przez całe życie u ryb i płazów, natomiast u kręgowców wyższych podlega częściowo uwstecznieniu, częściowo zaś nawiązuje u samców ścisłą łączność z jądrem (testis) . Trzecim i ostatecznym pokoleniem narządu nerkowego jest zanercze (met anephros), zwane potocznie – nerkami (renes), Część wydzielnicza nerki rozwija się kosztem tkanki nerkotwórczej, znajdującej się w odcinku lędźwiowym tułowia, bezpośrednio ku tyłowi od pranercza. Tutaj właśnie powstaje gruczołowa, wydzielnicza część nerki, którą uosabiają b. liczne przewodziki, zwane – nefronami. Nefrony są takimi samymi jednostkami architektonicznymi i czynnościowymi nerki, jakimi są np. dla kości osteony, a dla płuc zraziki (acini) Przewody wyprowadzające nerki posiadają zgoła inne pochodzenie. Z końcowego odcinka przewodu Wolffa (l wyrasta mianowicie przewód wtórny, kierujący się w stronę tworzących się nefronów nerki. Przewodem tym jest – moczowód (ureter). W dalszych fazach rozwoju moczowód z jednej strony odosabnia się całkowicie od przewodu Wolffa, uchodząc bezpośrednio do pęcherza moczowego, a z drugiej wrasta w tkankę nerkowotwórczą nerki ostatecznej, tworząc tam – miedniczkę nerkową (pelris renalis) wraz z jej kielichami (calyces) i wreszcie – cewki zbiorcze (tubuli collectores), łączące się z końcami przewodów nefronowych. Nerka ostateczna (metanephros s. ren) jest nabytkiem gadów i ssaków. [podobne: zioła szwedzkie marii treben, komora hiperbaryczna przeciwwskazania, lekarz medycyny pracy co robi ]

0 thoughts on “Pranercze pelni funkcje moczotwórcze przez cale zycie u ryb i plazów”

Powiązane tematy z artykułem: komora hiperbaryczna przeciwwskazania lekarz medycyny pracy co robi zioła szwedzkie marii treben