Skip to content

Picia kawy przyczyną śmiertelności AD 7

9 miesięcy ago

98 words

Analiza podgrup powiązana z konsumpcją 4 lub więcej filiżanek kawy dziennie i śmiertelnością całkowitą. Współczynniki zagrożenia dla śmierci z jakiejkolwiek przyczyny są przeznaczone dla porównania mężczyzn i kobiet, którzy pili 4 lub więcej filiżanek kawy dziennie z tymi, którzy nie piją kawy. Model wielowymiarowy został skorygowany o następujące czynniki wyjściowe: wiek; wskaźnik masy ciała (BMI, waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach); rasę lub grupę etniczną; poziom edukacji; spożycie alkoholu; liczba wypalanych papierosów dziennie, użycie lub niewykorzystanie rur lub cygar oraz czas rzucania palenia (<1 rok, do <5 lat, 5 do <10 lat lub ?10 lat przed linią podstawową); stan zdrowia; cukrzyca (tak vs. nie); stan cywilny; aktywność fizyczna; całkowite spożycie energii; spożycie owoców, warzyw, czerwonego mięsa, białego mięsa i tłuszczów nasyconych; stosowanie lub nie używanie suplementów witaminowych; oraz u kobiet stosowanie lub niewykorzystywanie hormonalnej terapii po menopauzie. Szacunki ryzyka dla innych kategorii konsumpcji kawy przedstawiono w tabelach 4 i 5 w dodatkowym dodatku. Wysokie i niskie kategorie spożycia są podzielone na medianę. Poziome linie reprezentują 95% przedziały ufności. Wartości P dla interakcji obliczono przy użyciu testów współczynnika wiarygodności porównujących modele proporcjonalnych hazardów Coxa z warunkami produktów krzyżowych i bez nich dla każdego poziomu podstawowych zmiennych warstwowych, przy konsumpcji kawy jako zmiennej porządkowej. Wartości P dla lat obserwacji uzyskano z testowania dodania terminu produkt krzyżowy w celu obserwacji spożycia kawy. Zużycie kawy wiązało się z wieloma czynnikami ryzyka zgonu. Wyniki analiz podgrup przedstawiono na rysunku 2, a bardziej szczegółowe wyniki przedstawiono w tabeli 4 i tabeli 5 w dodatkowym dodatku. Powiązania między konsumpcją kawy a śmiertelnością były na ogół podobne w podgrupach podzielonych na straty według czasu trwania obserwacji i następujących czynników wyjściowych: wiek; cukrzyca (tak vs. nie); BMI; spożycie alkoholu; wysokie lub niskie spożycie czerwonego mięsa, białego mięsa, owoców i warzyw; stosować lub nie stosować żadnego suplementu witaminowego; oraz u kobiet stosowanie lub niewykorzystywanie hormonalnej terapii po menopauzie. Największe różnice między warstwami zaobserwowano w odniesieniu do palenia tytoniu, z silniejszymi odwrotnymi związkami między piciem kawy a umieralnością wśród mężczyzn i kobiet, którzy nigdy nie palili lub byli byłymi palaczami niż wśród obecnych palaczy (P <0,001 dla interakcji u mężczyzn i P = 0,002 dla interakcji u kobiet) oraz dla zgłaszanego przez siebie stanu zdrowia na początku badania, z silniejszymi skojarzeniami wśród uczestników zgłaszających dobre lub bardzo dobre do doskonałego zdrowia niż wśród osób zgłaszających słabe do słusznego zdrowia (P <0,001 dla interakcji u mężczyzn i kobiet) .
Następnie zbadaliśmy związki między spożyciem kawy a zgonami spowodowanymi rakiem i innymi przyczynami w zależności od palenia (tabele 6 i 7 w dodatkowym dodatku)
[więcej w: choroba bostońska u dorosłych leczenie, teoria humoralna, chirurgia estetyczna wrocław ]

0 thoughts on “Picia kawy przyczyną śmiertelności AD 7”

Powiązane tematy z artykułem: chirurgia estetyczna wrocław choroba bostońska u dorosłych leczenie teoria humoralna