Skip to content

Leczenie w celu zmniejszenia nietrzymania moczu po naprawie pochwy AD 6

5 miesięcy ago

439 words

Liczba temblaka potrzebna aby zapobiec jednemu przypadkowi nietrzymania moczu lub leczenia nietrzymania moczu po 3 miesiącach wynosiła 3,9 (95% CI, od 2,8 do 6,5). Wyniki dwunastomiesięczne
Dwanaście miesięcy po zabiegu operacyjnym uczestnicy, którzy zostali losowo przydzieleni do otrzymania temblaka, mieli niższe odsetki nietrzymania moczu niż osoby z grupy pozorowanej (27,3% vs. 43,0%, skorygowany iloraz szans, 0,48, 95% CI, 0,30 do 0,77; P = 0,002), co pozwala na kolejne leczenie nietrzymania moczu (Tabela 2). Odpowiednie nieskorygowane ryzyko względne wyniosło 0,63 (95% CI, 0,47 do 0,85), a skorygowane ryzyko względne wyniosło 0,64 (95% CI, 0,47 do 0,85) .13 Po 12 miesiącach liczba potrzebna do leczenia za pomocą procy, aby zapobiec jednej przypadek nietrzymania moczu, pozwalający na kolejne leczenie nietrzymania moczu, wynosił 6,3 (95% CI, 3,9 do 18).
W okresie obserwacji 12 kobiet (7,3%) w grupie nosowej poddano następnie leczeniu z powodu nietrzymania moczu, w tym (0,6%), u których wykonano operację związaną z nietrzymaniem moczu. W grupie pozorowanej 19 kobiet (11,0%) poddano leczeniu z powodu nietrzymania moczu, w tym 8 (4,7%) poddano operacjom chirurgicznym z powodu nietrzymania moczu. Cztery kobiety, które zostały losowo przydzielone do otrzymania procy (2,4%) przeszły operację usunięcia dysfunkcji w pierwszym roku. Zarówno po 3, jak i po 12 miesiącach analizy wrażliwości oceniające wpływ brakujących danych nie zmieniły naszych wniosków dotyczących skuteczności.
Zmiany stanu zdrowia i objawy
Tabela 3. Tabela 3. Zmiany stanu zdrowia i dolnych objawów ze strony układu moczowego od wartości początkowej, według grupy badawczej w kohorcie z randomizacją. Zmiany od poziomu wyjściowego w objawach moczowych mierzone w Inwentarzu dolegliwości w obrębie dna miednicy, w tym podskali stresu Inwalidzkiego Stresu Urologicznego i Wskaźnika Nasilenia Inkontynencji po 3 miesiącach były większe w grupie nosowej niż w grupie pozorowanej (co wskazuje na większą redukcję objawów). ) (Tabela 3). Po 12 miesiącach tylko zmiany w stosunku do wartości wyjściowej dla podskórnej stresowej inkontynencji nietrzymania moczu i Indeks nietrzymania moczu były większe w grupie nosowej niż w grupie pozorowanej. Nie zaobserwowano znaczących różnic między grupami po 3 i 12 miesiącach zmian w zdrowiu generycznym (Tabela 3), innych objawów dna miednicy, wpływu na jakość życia, funkcji seksualnych lub bólu (Tabela 4 w Dodatku Uzupełniającym).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 4. Tabela 4. Zdarzenia niepożądane w pierwszym roku po operacji, według grupy badawczej w kohorcie z randomizacją. Wskaźniki poważnych lub nieoczekiwanych zdarzeń niepożądanych nie różniły się istotnie między grupami pod koniec badania (tabela 4 oraz tabela 7 i tabela 8 w dodatkowym dodatku). Średni czas operacji był o 11,4 minuty dłuższy, a średnia szacowana utrata krwi o 24 ml wyższa w grupie nosowej niż w grupie pozorowanej (odpowiednio P = 0,05 i P = 0,03).
[patrz też: poradnia zaburzeń metabolicznych, poradnia zaburzeń metabolicznych pracy, usg jamy brzusznej rzeszów ]

0 thoughts on “Leczenie w celu zmniejszenia nietrzymania moczu po naprawie pochwy AD 6”

Powiązane tematy z artykułem: chirurgia estetyczna wrocław poradnia zaburzeń metabolicznych usg jamy brzusznej rzeszów