Skip to content
4 miesiące ago

202 words

Na obwodzie istota rdzeniowa łączy• się ściśle z istotą korową, dośrodkowo zaś, tj. w kierunku zatoki nerkowej, tworzy jedną lub większą ilość – brodawek nerkowych (papillae renales). W przypadkach gdy istnieje tylko jedna brodawka jest ona ujęta bezpośrednio samą miedniczką nerkową (peirie rena lis), w tych razach jednak gdy brodawek jest więcej, każda z nich uchodzi do specjalnego zachyłka miedniczkowego, zwanego – kielichem nerkowym (caly renalis). renalis), W zatoce jest umieszczona – miedniczka nerkowa (pelrie rena lis), t. nerkowa (a. rena lis), Ż. nerkowa (r. rena lis), gałązki nerwowe i naczynia chłonne. Wszystko to jest pogrążone w obfitej tkance tłuszczowej. Brodawka wraz z odpowiadającą jej istotą rdzeniową i istotą korową nazywa się – płatem nerkowym albo – neleczką (lobus renalis s. renculus). Śledząc budowę nerki u poszczególnych ssaków odnosi się wrażenie, że każdy z dwóch jej składników zasadniczych, tj. zarówno istota korowa jak i istota rdzeniowa posiada własną linię rozwojową, stąd też istnieje wiele – typów nerki, o których będzie teraz mowa. [więcej w: sanatorium nfz kolejka oczekujących, wymienniki węglowodanowe kalkulator, choroby przewlekłe klasyfikacja ]

0 thoughts on “kielichem nerkowy”

Powiązane tematy z artykułem: choroby przewlekłe klasyfikacja sanatorium nfz kolejka oczekujących wymienniki węglowodanowe kalkulator