Skip to content

Jama oplucna tworzy caly szereg zachylków

3 miesiące ago

168 words

Jama opłucna tworzy cały szereg zachyłków, powstających w tych punktach klatki piersiowej, gdzie sąsiadujące ściany (np. ściana żebrowa z przeponą) spotykają się pod kątem ostrym. Rozróżniamy zatem: zatokę żebrowo-przeponową (sinus costocliaphragmaticus) i zatokę żebrowo-śródpiersiową (sinus costomediastinalis). 7. Śródpiersie (mediastinum). Pod tą nazwą rozumiemy przegrodę strzałkową, oddzielającą płuco prawe od płuca lewego. Rozróżniamy: śródpiersie dolne (mediastinum inf. ), w którym jest umieszczone serce w worku osierdziowym, nn. przeponowe, grasica i gruczoły. chłonne oraz – śródpiersie górne (mediastinum su sp. ), w którego skład wchodzą: przełyk, aorta piersiowa, Ż. nieparzysta (v. azygos), przewód chłonny piersiowy (ductus thoracicus), nn. błędne i nn. trzewne (nn. splanchnici) i wreszcie gruczoły chłonne oraz tkanka łączna luźna.
Ponieważ śródpiersie jest pojęciem raczej anatom o-topograficznym aniżeli morfologicznym, to po bliższe szczegóły odsyłam do odpowiednich podręczników. [więcej w: protezy akrylowe, herbalife allegro, rezonans głowy cena ]

0 thoughts on “Jama oplucna tworzy caly szereg zachylków”

Powiązane tematy z artykułem: herbalife allegro protezy akrylowe rezonans głowy cena