Skip to content

Rola otoczenia w leczeniu stanów depresyjnych.

4 tygodnie ago

184 words

Jednym z najpoważniejszych przypadków klinicznych są pacjenci z zaburzeniami stanów emocjonalnych lub osobowości. Wiąże się z tym występowaniem przeróżnych czynników, do których zaliczamy te zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Kryteria wewnętrzne są związane ściśle z danym pacjentem, który jest obciążony zaburzeniem, czyli jego typ charakteru, cechy dominujące, sposoby radzenia sobie ze stresem, wrażliwość na bodźce środowiskowe.…

Diagnoza poprzedza właściwy proces leczenia

4 tygodnie ago

148 words

Przed podjęciem decyzji o leczeniu występującego zaburzenia, należy dokonać dobrej metodologicznie, trafnej diagnozy. Stanowi ona bowiem kamień węgielny dalszych działań. Podobnie przebiega leczenie depresji, do którego uprawnieni są wyłącznie wykształceni psychoterapeuci. Z reguły, spotkania terapeutyczne odbywają się w gabinecie psychologicznym, potrafią zahamować wiele objawów depresji. Niemniej jednak istnieje możliwość połączenia psychoterapii z podaniem odpowiednich leków.

Istnieja jeszcze wedlug Miecznikowa dodatkowe mechanizmy

4 tygodnie ago

172 words

Istnieją jeszcze według Miecznikowa dodatkowe mechanizmy, które ułatwiają Ieukocytom walkę z zarazkiem. Do takich mechanizmów należy chemotaksja dodatnia, która sprzyja emigracji i przyciąganiu leukocytów do bakterii. Jeżeli powstanie chemotaksja ujemna z powodu nadmiaru bakteryjnych ciał trujących, to wtedy leukocyty odsuwają się i nie wykonują swojej czynności fagocytarnej. Drugim czynnikiem sprzyjającym fagocytozie jest leukocytoza, to jest…

Procesy obumierania elementów komórkowych

4 tygodnie ago

179 words

Procesy obumierania elementów komórkowych nawet w warunkach fizjologicznych odbywają się według niego za pomocą fagocytozy. Dalej procesy zanikowe oraz inwolucja macicy są – według Miecznikowa – związane z czynnością fagocytarną elementów tkanki łącznej; a nawet siwienie włosów ma być – według niego – związane z czynnością pigmentofagów, które wchłaniają barwnik włosów; Miecznikow nazwał elementy komórkowe,…