Skip to content

Zazwyczaj kazde pluco zostaje podzielone na trzy platy

9 miesięcy ago

190 words

Zazwyczaj każde płuco zostaje podzielone na trzy płaty: płat przedni, zwany płatem wierzchołkowatym (lobus apicaiis), piat środkowy, zwany – płatem sercowym, (lobus cardiacus) i wreszcie płat przeponowy (lobus diaphragmat icus). Zazwyczaj płat sercowy posiada rozmiary najmniejsze. Poza powyższymi płatami może być jeszcze mowa o drobnym – płacie dodatkowym (lobus accessorius), umieszczonym na powierzchni śródpiersiowej płuc i wyosobnionym dzięki sąsiedztwu żyły czczej tylnej. Odchylenia od powyższego schematu są dość częste. A wiec np. u Equidae rozróżniamy właściwie tylko dwa płaty: płat wierzchołkowy i płat przeponowy), oddzielone od siebie dość płytkim wcięciem sercowym (incisura cardiaca) , u Proboseidea jedynie płuco prawe jest podzielone, a u Hominidae płuco prawe zawiera trzy piaty, a płuco lewe tylko dwa. Cała powierzchnia płuc (z wyjątkiem wnęki) jest pokryta ściśle przyrośniętą- opłucną płucną (pleura pulmonaiis), poprzez którą przezierają niekiedy granice – płatków płucnych (Iobuli pulmonales). [patrz też: choroby przewlekłe klasyfikacja, protezy akrylowe, rumień naczyniowy ]

0 thoughts on “Zazwyczaj kazde pluco zostaje podzielone na trzy platy”

Powiązane tematy z artykułem: choroby przewlekłe klasyfikacja protezy akrylowe rumień naczyniowy