Skip to content

w sklad nerki wchodzi wieksza ilosc platów

6 miesięcy ago

227 words

Postacią wyjściową typu organizacyjnego nerki jest typ jednopłatowy prosty (ren monolobatus siniplex), charakteryzujący Mursupialia, lnsectivora, Chirap tera i Leporidae. W typie tym nerka składa się tylko z jednego płata, kończącego się jedną brodawką, uchodzącą wprost do miedniczki. Wokół jednolitej istoty rdzeniowej roztacza się równie jednolity płaszcz istoty korowej. W typie wielopłatowym prostym (ren palylobatus simplex), występującym n Cetacea, u Ursidae i li Bov inae, w skład nerki wchodzi większa ilość płatów (lobi s. renculi}, z których każdy posiada własną istotę korową i własną istotę rdzeniową. Istota rdzeniowa kończy się oddzielną – brodawką nerkową (papilla renalis), uchodzącą do jednego z wielu kielichów (ealyces) miedniczki nerkowej. Pojedyncze piaty mogą być zupełnie odosobnione (Cetacea, Ursidae) lub też częściowo zrośnięte (Bovinae). W tym ostatnim przypadku głębokie – bruzdy nerkowe (sulci renales ) ograniczają poszczególne płaty na zewnętrznej powierzchni nerki . – Typ wielopłatowy wielobrodawkowy złożony (ren polylobatus polypapiilaris compositus) charakteryzuje się tym, że nerkę tworzy pewna ilość płatów, tak zrośniętych ze sobą, że powierzchnia zewnętrzna nerki staje się zupełnie gładka. Od poszczególnych platów odchodzą brodawki, kończące się w kielichach miedniczki. [podobne: torebka bowmana, sanatorium nfz kolejka oczekujących, lekarz medycyny pracy co robi ]

0 thoughts on “w sklad nerki wchodzi wieksza ilosc platów”

Powiązane tematy z artykułem: lekarz medycyny pracy co robi sanatorium nfz kolejka oczekujących torebka bowmana