Skip to content
6 miesięcy ago

251 words

UKŁAD MOCZOWY (Systema uropoeticum) Głównym zadaniem układu moczowego jest usuwanie z ustroju szkodliwych produktów przemiany białkowej (mocznik, kwas moczowy), czuwanie nad stałością ciśnienia osmotycznego środowiska wewnętrznego, utrzymanie wespół z płucami równowagi w stężeniu jonów wodorowych tego środowiska i wreszcie zapobieganie nadmiernej utracie wody. To ostatnie zadanie wiąże się ściśle z pobytem większości ssaków w środowisku lądowym. Układem współdziałającym w czynnościach wydalniczych jest układ pokarmowy, usuwający nie strawione produkty przemiany węglowodanów i tłuszczów. Z powyższego bynajmniej nie wynika, aby układ moczowy miał być szczególnie ożywiony jakimś szlachetnym altruizmera- w stosunku do całego ustroju, kiedy usuwa zeń szkodliwe odpadki . Tego rodzaju rozumowanie miałoby wszystkie cechy antropomorfizacji i przeczyłoby o wiele prostszej rzeczywistości. Podobnie tarczyca, wytwarzając tyroksynę, traktuje ją jako wydalinę, powstałą wskutek swoistej przemiany materii, a jednak ta wydalina jest przyjmowana przez inne tkanki jako dobroczynna wydzielina. Układ moczowy, a w szczególności nerki, posiada również własne interesy życiowe, które w trakcie milionów lat rozwoju rodowego zostały dokładnie uzgodnione z dobrem całego ustroju. W skład – układu moczowego wchodzą: część gruczołowa, wydzielnicza, nerki (renes) oraz drogi wyprowadzające (riae excretoriae), obejmujące przewodziki wydalnicze nerki, miedniczki nerkowe, moczowody, pęcherz moczowy i cewkę moczową. [patrz też: nfz kolejki oczekujących do sanatorium, mikrofagi, ospa bostońska zdjęcia ]

0 thoughts on “UKLAD MOCZOWY”

Powiązane tematy z artykułem: mikrofagi nfz kolejki oczekujących do sanatorium ospa bostońska zdjęcia