Skip to content

Transplantacja serca u dzieci po zgonie z powodu śmierci sercowo-naczyniowej ad 6

7 miesięcy ago

510 words

Nie ustalono odpowiedniego okresu obserwacji po zaprzestaniu czynności sercowo-krwotocznej i przed ogłoszeniem zgonu. Początkowo używaliśmy 3-minutowego okresu po utracie funkcji serca. Ten czas był oparty na zaleceniu 2 minut w literaturze dotyczącej krytycznej opieki. 14 Po pierwszej donacji komitet etyczny zalecił okres obserwacji wynoszący 1,25 minuty, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń spowodowanych ciepłym niedokrwieniem. Zalecenie to opierało się na najdłuższym okresie przed autosuscytacją dziecka lub osoby dorosłej, 60 sekund. Następne dwa pobrania przeprowadzono po okresie obserwacji 1,25 minuty po utracie czynności sercowo-naczyniowej. Opieka pooperacyjna i immunosupresyjna była zgodna z naszym standardowym protokołem dla tradycyjnych dawców. Brak wcześniejszych doświadczeń pediatrycznych i niewielka liczba pacjentów zgłaszanych tutaj wyklucza zalecenia dotyczące limitu czasu niedokrwienia ciepłego lub unikalnej opieki, która mogłaby mieć zastosowanie do pediatrycznych dawców serca, którzy zmarli z przyczyn sercowo-naczyniowych i od kolejnych biorców. Rysunek 1. Rysunek 1. Przewidywane prawdopodobieństwo przeżycia pierwszego odbiorcy. Prawdopodobieństwo przeżycia było oparte na czynnikach ryzyka międzynarodowego przeszczepienia serca i płuc u dawcy i biorcy w momencie przeszczepienia, zakładając darowiznę od pacjenta po śmierci mózgu. Tym biorcą był 2-miesięczny chłopiec, u którego rozpoznano wrodzoną chorobę serca w momencie urodzenia, ważył 4,1 kg, miał poziom kreatyniny 1,5 mg na decylitr (133 mmol na litr) i otrzymał pozaustrojowe natlenianie membranowe i wsparcie respiratora. Dawcą był 3-dniowy chłopiec o wadze 2,8 kg. Górne i dolne krzywe wskazują 95% przedział ufności.
Pierwszy biorca wymagał pozaustrojowej oksygenacji membranowej po transplantacji, ale wymaganie to nie było zaskakujące, ponieważ operacja była dużym ryzykiem: pacjent był krytycznie chory pomimo pozaustrojowej oksygenacji membranowej przed przeszczepieniem, a stosunek dawcy: biorcy wynosił 0,7 (Figura 1). Ta próba nie pozwala nam odpowiedzieć na pytanie, jak długo można tolerować ciepłe niedokrwienie i nadal pozwala na odzyskanie funkcji serca. Doświadczenia z tymi trzema pacjentami wysokiego ryzyka potwierdzają koncepcję, że serce, podobnie jak inne narządy stałe, jest zdolne do prawidłowego funkcjonowania u fizjologicznie żywego biorcy po transplantacji, pomimo śmierci sercowo-naczyniowej u dawcy. Być może wcześniejsze uszkodzenie niedokrwienne u dawcy, o czym świadczy podwyższony poziom troponiny I przed dawstwem, powoduje pewne wstępne kondycjonowanie niedokrwienne, które sprawia, że odzyskiwanie jest bardziej prawdopodobne.15
Dawcy, którzy zmarli z przyczyn sercowo-naczyniowych, dają możliwość skrócenia czasu oczekiwania i śmiertelności na liście oczekujących wśród dzieci, których przeżycie zależy od przeszczepu serca. Badanie to przeprowadzono w kontekście dużego programu transplantacji dziecięcej, ale większość potencjalnych dawców, którzy zostali wycofani ze wsparcia na życie, nie mogła być brana pod uwagę, ponieważ nie było kompatybilnego lokalnego odbiorcy. Większość serc dawców pediatrycznych jest podzielona na regiony transplantacyjne. W przypadku pediatrycznego dawstwa i przeszczepiania serca, w którym biorą udział chorzy, którzy zmarli z przyczyn kardiochiruralnych, aby stać się częstszą opcją opieki na zakończenie życia i znacząco wpłynąć na ogólnopolskie ryzyko śmierci w czasie oczekiwania, koncepcja odległego dzielenia się narządami od tych dawców powinna uznać.
[więcej w: torebka bowmana, poradnia zaburzeń metabolicznych, herbalife allegro ]

0 thoughts on “Transplantacja serca u dzieci po zgonie z powodu śmierci sercowo-naczyniowej ad 6”

Powiązane tematy z artykułem: herbalife allegro poradnia zaburzeń metabolicznych torebka bowmana