Skip to content

Talking Dirty – Polityka czystej wody i urządzeń sanitarnych cd

5 miesięcy ago

414 words

Od Grega S. Allgooda / Photoshare
Większość mieszkańców USA włącza swoje krany czując się pewnie, że nie ulegną chorobom przenoszonym przez wodę. Wiele osób w krajach rozwijających się ma dostęp tylko do 5 litrów wody dziennie, podczas gdy przeciętny Amerykanin zużywa 10 razy tyle, by spłukiwać toaletę każdego dnia i 80 razy więcej niż na wszystkie codzienne czynności połączone2. Huragan Katrina przypomniał nam, jednakże nasz uprzywilejowany status może być zagrożony przez klęski żywiołowe, które prowadzą do skażonej wody pitnej i utrudniają usuwanie odpadów, co może wywołać chorobę. Katastrofy, które czasowo wymagają populacji w plastikowych workach, wiadrach, otwartych wyrobiskach, polach uprawnych i miejscach publicznych z braku higienicznej alternatywy przypominają nam, że 2,6 miliarda ludzi żyje w ten sposób każdego dnia.1,2
Globalne problemy zdrowotne przyciągnęły uwagę rządów, funduszy globalnych i fundacji. Jednak większość tej uwagi i wynikające z niej inwestycje skupiają się na takich chorobach, jak malaria, gruźlica i AIDS, które zabijają ułamek liczby osób umierających na choroby związane z wodą. Niezbędna wola polityczna nie została zebrana, aby rozwiązać kryzys związany z wodą i warunkami sanitarnymi, wśród najbardziej zaniedbanych milenijnych celów rozwoju ONZ. Niedawna analiza kosztów i korzyści, zgłoszona przez Światową Organizację Zdrowia, stanowi mocne argumenty przemawiające za inwestycjami w tym sektorze, a podczas jego szczytu w Tokio w lipcu Grupa Osiem Potwierdziła swoje zaangażowanie w rozwiązywanie problemów związanych z wodą.5 Wsparcie polityczne jest pilnie potrzebne potrzebne na wszystkich poziomach do opracowania i wdrożenia opartych na dowodach zaleceń w celu poprawy dostępu do bezpiecznej wody, do lepszego nadzoru nad chorobami związanymi z wodą, do wsparcia finansowego odpowiednich badań epidemiologicznych i laboratoryjnych oraz do opracowania dostępnych materiałów edukacyjnych . Oczywiście, musimy zacząć mówić brudną wodę.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem.
Prezentacja slajdów jest dostępna wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org.
Author Affiliations
Dr Barry jest profesorem medycyny i zdrowia publicznego w Yale University School of Medicine, New Haven, CT. Dr Hughes jest profesorem medycyny w School of Medicine oraz profesorem globalnego zdrowia i starszym doradcą w Centre for Global Safe Water w Szkole Zdrowia Publicznego Rollins – obie na Emory University, Atlanta.

[więcej w: rodzaje prądu elektrycznego, usg jamy brzusznej rzeszów, zioła szwedzkie marii treben ]

0 thoughts on “Talking Dirty – Polityka czystej wody i urządzeń sanitarnych cd”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: stomatologia estetyczna kraków[…]

Powiązane tematy z artykułem: rodzaje prądu elektrycznego usg jamy brzusznej rzeszów zioła szwedzkie marii treben