Skip to content

Tag: wymienniki węglowodanowe kalkulator

Teoria humoralna

5 miesięcy ago

151 words

Teoria humoralna Drugą teorią odporności jest wysunięta przez Buchnera teoria humoralna; w myśl której odporność ustroju na zakażenie jest uwarunkowana swoistymi ciałami, znajdującymi się w osoczu krwi. Pierwsze doświadczenia, idące-; , tym kierunku, były wykonane przez Fodora, który wykazał, że odwłókniona krew królika posiada zdolność zabijania zarazka wąglika. Buchner potwierdził te doświadczenia, rozszerzył badania i…

Pluca

5 miesięcy ago

244 words

Płuca (pulmones), Płuca, otoczone błoną surowiczą – opłucną(pleura), mieszczą się w klatce piersiowej. Płuco prawe jest oddzielone od płuca lewego złożoną przegrodą, tzw. -śródpiersiem (mediastinum), umieszczoną w płaszczyźnie symetrii ciała . Pod względem swej budowy wewnętrznej płuco może być uważane za gruczoł gazowy o budowie pęcherzykowej złożonej, przy czym największy nacisk został położony w kierunku…

Oskrzelko koncowe

6 miesięcy ago

210 words

Oskrzelko końcowe doprowadza powietrze do jednostki architektonicznej pluca, zwanej – zrazikiem płucnym (acinus pulmonalisj, o którym już była wzmianka powyżej. Sąsiadujące płatki są oddzielone od siebie skąpą ilością łączno-tkankowej istoty międzyplatkowej (substantia interlobularis). W analogiczny sposób, za pośrednictwem jeszcze skąpszej ilości istoty międzyzrazikowej (subet, interaoinosa), są od siebie oddzielone zraziki. Jednostka płucna – zrazik (acinus),…

nablonek oddechowy pochlania tlen

6 miesięcy ago

198 words

W skład niezmiernie cienkiej ściany pęcherzyka płucnego wchodzi spłaszczony-nabłonek oddechowy (epithelium. respiratorium. ), którego ściana zewnętrzna jest pokryta siecią włókien sprężystych. Jeszcze bardziej na zewnątrz widnieją liczne naczynia włoskowate, dostarczające krwi, która poprzez nabłonek oddechowy pochłania tlen, a wydala dwutlenek węgla . Sieć włókien sprężystych nadaje płucu sprężystość, ułatwiającą proces wydechowy.

Uklad moczowy ssaków

6 miesięcy ago

223 words

Układ moczowy ssaków ma za sobą długą i urozmaiconą historię i to tłumaczy nam wiele zawiłości jego architektury. W największym dopuszczalnym uproszczeniu budowa nerki tego zasadniczego elementu układu moczowego-daje się sprowadzić do następującego schematu. Otóż chodzi tutaj o udostępnienie zetknięcia się krwi z komórkami nerkowymi na możliwie rozległej powierzchni. Jest to więc walka o powierzchnię…

kielichem nerkowy

6 miesięcy ago

202 words

Na obwodzie istota rdzeniowa łączy• się ściśle z istotą korową, dośrodkowo zaś, tj. w kierunku zatoki nerkowej, tworzy jedną lub większą ilość – brodawek nerkowych (papillae renales). W przypadkach gdy istnieje tylko jedna brodawka jest ona ujęta bezpośrednio samą miedniczką nerkową (peirie rena lis), w tych razach jednak gdy brodawek jest więcej, każda z nich…

istota korowa obu nerek

6 miesięcy ago

190 words

Kłębek jest wciśnięty w część początkową nefronu, posiadającą kształt balonika, zwaną – torebką Bowmana (capsula Bowmani). Wskutek tego wciśnięcia torebka przybrała postać dwuściennego kielicha, którego ściana wewnętrzna – blaszka wewnętrzna (Lamella int. ) przylega wprost do sieci naczyniowej kłębka, ściana zaś zewnętrzna – blaszka zewnętrzna (lamella est. ) jest oddzielona od blaszki w zewnętrznej szczelinowatej…

czesc miedniczna moczowodu

6 miesięcy ago

187 words

Ważnym szczegółem topograficznym jest to, że część miedniczna moczowodu (pars pelrina) krzyżuje się u samców z nasieniowodem (vas deferens], W skład ściany moczowodu wchodzą: – śluzówka (mucosa) o nabłonku wielowarstwowym typu przejściowego, gruba mięśniówka gładka (muscularis) oraz łącznotkankowa – przydanka(adventitia). Co się tyczy mięśniówki, służącej do przepychania moczu w kierunku pęcherza moczowego, to wykazuje ona…

Picia kawy przyczyną śmiertelności AD 10

6 miesięcy ago

267 words

Zużycie kawy zostało ocenione na podstawie raportu własnego w jednym punkcie czasowym i może nie odzwierciedlać długoterminowych wzorców konsumpcji. Rozróżnienie między osobami pijącymi kawę z kofeiną a tymi, którzy pili kawę bezkofeinową, było przedmiotem błędnej klasyfikacji, ponieważ kategorie te zostały określone na podstawie spożycia napoju przez ponad połowę czasu. Brakowało nam danych o tym, jak…