Skip to content

Tag: usg jamy brzusznej rzeszów

TEORIE ODPORNOSCI

5 miesięcy ago

145 words

Te boczne łańcuchy nazwał Ehrlich receptorami. Posiadają one dużą swoistość, czyli dla każdego ciała, które ma być związane z komórką, istnieje odpowiedni w swojej chemicznej budowie łańcuch boczny. Pomiędzy ciałem, które ma być wiązane na receptorze, i odpowiednim receptorem musi istnieć chemiczne powinowactwo i muszą one do siebie pasować. Jeżeli odpowiedni receptor związał się z…

Oskrzelko koncowe

6 miesięcy ago

210 words

Oskrzelko końcowe doprowadza powietrze do jednostki architektonicznej pluca, zwanej – zrazikiem płucnym (acinus pulmonalisj, o którym już była wzmianka powyżej. Sąsiadujące płatki są oddzielone od siebie skąpą ilością łączno-tkankowej istoty międzyplatkowej (substantia interlobularis). W analogiczny sposób, za pośrednictwem jeszcze skąpszej ilości istoty międzyzrazikowej (subet, interaoinosa), są od siebie oddzielone zraziki. Jednostka płucna – zrazik (acinus),…

Przednercze sklada sie z szeregu cewek

6 miesięcy ago

174 words

Pokoleniem pierwszym w historii rodowej i osobniczej jest – przednercze (pronephros), ukazujące się w odcinku szyjnym tułowia. Przednercze składa się z szeregu cewek, które otwierają się z jednej strony do jamy ciała (coeloma), a z drugiej tworzą wspólny, podłużny – przewód Wolffa (ductus Wolffi). Praewod ten rośnie szybko w kierunku do ogonowym i wreszcie uchodzi…

jadra porzucaja pierwotne miejsce swego powstania

6 miesięcy ago

239 words

U większości jednak ssaków jądra porzucają pierwotne miejsce swego powstania, wędrując do okolicy pachwinowej, gdzie mogą przedostać się przez ścianę brzuszną, tworząc – przewód pachwinowy (canalis inguinalis), by umiejscowić się Schemat budowy podłoża, z którego rozwijają się zarówno układ płciowy samca jak i układ płciowy samicy. 1-gonada; 2-przewód Wolffa; 3-przewody pranercza tworzące u samców najądrze;…

Leczenie w celu zmniejszenia nietrzymania moczu po naprawie pochwy AD 7

6 miesięcy ago

219 words

Szybkość perforacji pęcherza, zakażenie dróg moczowych, poważne powikłania krwotoczne i niepełne opróżnianie pęcherza w pierwszych 6 tygodniach po zabiegu były wyższe w grupie nosowej niż w grupie pozorowanej. Nie występowały erozje oczek wynikające z umieszczenia zawiesia. Perforacje pęcherza z powodu umieszczenia pasa były zarządzane podczas operacji bez długotrwałych konsekwencji. Przedoperacyjny test wytrzymałości na zwichnięcie-redukcja Ogółem…

Leczenie w celu zmniejszenia nietrzymania moczu po naprawie pochwy AD 6

6 miesięcy ago

439 words

Liczba temblaka potrzebna aby zapobiec jednemu przypadkowi nietrzymania moczu lub leczenia nietrzymania moczu po 3 miesiącach wynosiła 3,9 (95% CI, od 2,8 do 6,5). Wyniki dwunastomiesięczne Dwanaście miesięcy po zabiegu operacyjnym uczestnicy, którzy zostali losowo przydzieleni do otrzymania temblaka, mieli niższe odsetki nietrzymania moczu niż osoby z grupy pozorowanej (27,3% vs. 43,0%, skorygowany iloraz szans,…

Chirurgia Bariatryczna kontra Intensywna Terapia Medyczna dla Cukrzycy – 5-letnie wyniki ad

6 miesięcy ago

485 words

Krótko mówiąc, badanie było trójspołecznym, randomizowanym, kontrolowanym, nielepionym, jednoośrodkowym badaniem obejmującym 150 otyłych pacjentów z cukrzycą typu 2, w którym tylko efekty intensywnej terapii medycznej porównywano z intensywną terapią medyczną plus gastrycznym. omijanie lub rękawowe wycięcie żołądka. Pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1: do jednej z trzech grup badanych, z warstwowaniem zgodnie z…

Chirurgia Bariatryczna kontra Intensywna Terapia Medyczna dla Cukrzycy – 5-letnie wyniki ad 7

6 miesięcy ago

201 words

Spadek poziomu wyjściowego w stosunku do albuminy do kreatyniny zanotowano po rękawowej gastrektomii, ale nie po obejściu żołądka lub po terapii medycznej. Po 5 latach nie zaobserwowano znaczących różnic w stosunku do wartości wskaźnika albuminurii lub retinopatii. Pacjenci w obu grupach chirurgicznych wykazywali znaczne zmniejszenie stosowania leków przeciwnadciśnieniowych i obniżających poziom lipidów. Pewna późna reoperacja…

Chirurgia Bariatryczna kontra Intensywna Terapia Medyczna dla Cukrzycy – 5-letnie wyniki ad 5

6 miesięcy ago

76 words

Około 89% pacjentów w grupach chirurgicznych nie przyjmowało insuliny po 5 latach i utrzymywało średni poziom hemoglobiny glikowanej 7,0%, podczas gdy tylko 61% pacjentów w grupie leczenia medycznego nie przyjmowało insuliny po 5 latach, ze średnią poziom hemoglobiny glikowanej 8,5%. Utrata wagi Po 5 latach redukcja masy ciała, BMI, obwodu talii i stosunku talii do…

Screening dla Babesia microti w USA Blood Supply ad

6 miesięcy ago

542 words

Liczby te prawdopodobnie nie doceniają częstości występowania babeszjozy przenoszonej przez transfuzję, ponieważ infekcje mogą zostać przeoczone lub błędnie zdiagnozowane, a także dlatego, że nie można rozpocząć badań mających na celu określenie źródła infekcji babesią u biorcy krwi. 6 Nie przeprowadzono badań przesiewowych w kierunku krwiodawstwa dla B. microti. był licencjonowany przez Food and Drug Administration…