Skip to content

Tag: torebka bowmana

Teoria humoralna

4 tygodnie ago

151 words

Teoria humoralna Drugą teorią odporności jest wysunięta przez Buchnera teoria humoralna; w myśl której odporność ustroju na zakażenie jest uwarunkowana swoistymi ciałami, znajdującymi się w osoczu krwi. Pierwsze doświadczenia, idące-; , tym kierunku, były wykonane przez Fodora, który wykazał, że odwłókniona krew królika posiada zdolność zabijania zarazka wąglika. Buchner potwierdził te doświadczenia, rozszerzył badania i…

Oskrzele wewnatrzplucne (bronchus intrapulmonalis).

1 miesiąc ago

115 words

Ażeby zdać sobie sprawę z budowy wewnętrznej płuc najlepiej będzie obrać sobie za punkt wyjścia Oskrzele wewnątrzpłucne (bronchus intrapulmonalis). Jak wiadomo, oskrzele wewnątrzpłucne przedostaje się poprzez miąższ płucny, oddając po drodze szereg – oskrzeli wtórnych grzbietowych (bronclii secundarii dors. ) i – oskrzeli wtórnych brzusznych (bronclii secundarii ventr. ). Każde z tych oskrzeli wtórnych ulega…

Rozrózniamy oplucne scienna

1 miesiąc ago

205 words

W ściankach pęcherzyków płucnych znaj-dują się zakończenia n. błędnego i nerwów układu współczulnego. Dostarczają one tkance płucnej włókien czuciowych, informujących o składzie chemicznym wdychanego powietrza (uczucie duszności), oraz włókien naczynioworuchowych (vasoconstrictores et raso dilatatoresl), regulujących szybkość przepływu krwi w pęcherzykach płucnych. 6. Opłucna (pleura) jest błoną surowiczą posiadającą kształt worka do którego jest wciśnięte płuco.

w sklad nerki wchodzi wieksza ilosc platów

1 miesiąc ago

227 words

Postacią wyjściową typu organizacyjnego nerki jest typ jednopłatowy prosty (ren monolobatus siniplex), charakteryzujący Mursupialia, lnsectivora, Chirap tera i Leporidae. W typie tym nerka składa się tylko z jednego płata, kończącego się jedną brodawką, uchodzącą wprost do miedniczki. Wokół jednolitej istoty rdzeniowej roztacza się równie jednolity płaszcz istoty korowej. W typie wielopłatowym prostym (ren palylobatus simplex),…

Charakterystyczna cecha petli Henlego jest

1 miesiąc ago

254 words

Charakterystyczną cechą pętli Henlego jest to, że wnika ona na różną odległość w obrąb istoty rdzeniowej. Ramię wstępujące pętli HenIego przechodzi w-przewód kręty II rzędu (tubulus contortus II ordinis), który jest odcinkiem końcowym nefronu. -Mocz pierwotny, wytworzony przez torebkę Bowmana, zawierający prócz składników nadających się tylko do usunięcia (mocznik, kw. moczowy) składniki użyteczne dla ustroju…

Wiezadla pepkowe boczne

1 miesiąc ago

212 words

W skład ściany pęcherza wchodzą oprócz śluzów ki i podśluzówki : gruba mięśniówka gładka (musculari), składająca się z miocytów podłużnych i okrężnych, oraz łącznotkankowa – przydanka {adrentitia), l) N. b. – Więzadła pępkowe boczne (ligg. umbilicalia lat. ) są pozostałościami odcinków uwstecznionych tt.

Terapia antyretrowirusowa w zapobieganiu transmisji HIV-1 czesc 4

1 miesiąc ago

493 words

Czterech partnerów, u których wykryto zakażenie HIV-1 podczas rejestracji, zostało wykluczonych z analizy. Wizyta na wizytę jest wyświetlana tylko dla wizyt dorocznych; Rzeczywiste wizyty studyjne odbywały się co najmniej raz na kwartał. Dane dotyczące rocznej wizyty są przedstawiane jako liczba partnerów (uczestników nonindeksu), którzy zostali zatrzymani na liczbę, której oczekiwano na koniec każdego roku. Liczba…

Screening dla Babesia microti w USA Blood Supply ad 8

1 miesiąc ago

509 words

Zakaźne próbki krwinek czerwonych były na ogół trzymane krócej przed wstrzyknięciem niż próbki niezawierające czerwonych krwinek (średnia, 17 dni [zakres od 7 do 34] w porównaniu z 24 dniami [zakres od 11 do 55]; P = 0,01) , co wskazuje, że infekcyjność była prawdopodobnie zaniżona. Przypadki związane z nieekranowanymi darowiznami W okresie badania 29 przypadków…

Progi do naprawy tętniaka aorty brzusznej w Anglii i Stanach Zjednoczonych

2 miesiące ago

252 words

Progi do naprawy tętniaków aorty brzusznej różnią się znacznie między poszczególnymi krajami. Metody Przeanalizowaliśmy różnice między Anglią a Stanami Zjednoczonymi w zakresie częstości naprawy tętniaka, średniej średnicy tętniaka w momencie zabiegu oraz wskaźnika pęknięcia tętniaka i śmierci związanej z tętniakiem. Dane dotyczące częstotliwości naprawy nienaruszonych (nieuszkodzonych) tętniaków aorty brzusznej, śmiertelności wewnątrzszpitalnej wśród pacjentów, którzy przeszli…

Talking Dirty – Polityka czystej wody i urządzeń sanitarnych

2 miesiące ago

535 words

W następstwie cyklonu Nargis, który spustoszył deltę Myanmar na początku maja, oraz sejsmiczne trzęsienie ziemi, które wkrótce wstrząsnęło Chinami, dostęp do bezpiecznej wody pitnej i odpowiednich warunków sanitarnych stał się priorytetem wśród osób próbujących zapobiegać epidemii. Ale nawet bez katastrofalnych katastrof, brak dostępu do czystej wody i podstawowych warunków sanitarnych stanowi cichy kryzys dotykający ponad…