Skip to content

Tag: teoria humoralna

Istnieja jeszcze wedlug Miecznikowa dodatkowe mechanizmy

5 miesięcy ago

172 words

Istnieją jeszcze według Miecznikowa dodatkowe mechanizmy, które ułatwiają Ieukocytom walkę z zarazkiem. Do takich mechanizmów należy chemotaksja dodatnia, która sprzyja emigracji i przyciąganiu leukocytów do bakterii. Jeżeli powstanie chemotaksja ujemna z powodu nadmiaru bakteryjnych ciał trujących, to wtedy leukocyty odsuwają się i nie wykonują swojej czynności fagocytarnej. Drugim czynnikiem sprzyjającym fagocytozie jest leukocytoza, to jest…

Mikrofagi, czyli wielojadrzaste obojetnochlonne leukocyty

5 miesięcy ago

166 words

Mikrofagi, czyli wielojądrzaste obojętnochłonne leukocyty zawierają enzymy proteolityczne, jak leukoproteazę oraz oksydazę, krofgiaś, czyli limfocyty ; enzymy lipolityczne – lipazę. Limfocyty zjawiają się w większej liczbie np. w gruźlicy, której zarazek posiada otoczkę woskowo-tłuszczową, wobec czego może ona być rozpuszczana przez lipazę limfocytów, natomiast obojętno-chłonne leukocyty biorą udział w trawieniu ciał białkowych. Wszystkie elementy komórkowe,…

Intensywnosc fagocytozy zalezy w znacznej mierze od srodowiska

5 miesięcy ago

232 words

Intensywność fagocytozy zależy w znacznej mierze od środowiska, w którym rozgrywa się fagocytoza. H ober uważa, że fizyko-chemicznymi czynnikami fagocytozy w danym środowisku są zdolność adsorbcji białek, stopień stałości ich dyspersji. Dochodzi do tego jeszcze stan napięcia powierzchniowego zarówno środowiska jak i leukocytów. Rozmaite przeciwciała, jakie powstają we krwi po zakażeniu, uważa Miecznikow za enzymy…

Dzialanie bakteriobójcze surowicy znika po ogrzaniu do 55-56° w ciagu godziny

5 miesięcy ago

182 words

Działanie bakteriobójcze surowicy znika po ogrzaniu do 55-56° w ciągu godziny. Buchner wiązał z rozpadem aleksyny owe fakty: prowadzonych w tym kierunku doświadczeń wykazały, że aleksyna składa się z dwóch ciał, z których jedno rozpada się w wyższej ciepłocie, drugie jest na nią bardziej wytrzymałe. Ciało oporne na działanie wyższej ciepłoty nazwano później bakteriolizyną, to…

Oskrzelko koncowe

6 miesięcy ago

210 words

Oskrzelko końcowe doprowadza powietrze do jednostki architektonicznej pluca, zwanej – zrazikiem płucnym (acinus pulmonalisj, o którym już była wzmianka powyżej. Sąsiadujące płatki są oddzielone od siebie skąpą ilością łączno-tkankowej istoty międzyplatkowej (substantia interlobularis). W analogiczny sposób, za pośrednictwem jeszcze skąpszej ilości istoty międzyzrazikowej (subet, interaoinosa), są od siebie oddzielone zraziki. Jednostka płucna – zrazik (acinus),…

UKLAD PLCIOWY ALBO ROZRODCZY

6 miesięcy ago

304 words

Tak pojęta cewka moczowa stanowi przewód dość krótki, kierujący się w stronę narządów płciowych zewnętrznych (genitalia ex terna), a mianowicie u samców w obrąb penisa czyli – prącia (penis), a u samic do zatoki moczowo-płciowej wtórnej, znajdującej się w – muszli płciowej (R. P. ) (pudendum. femininum. ), Ścianę cewki stanowią: śluzówka o nabłonku wielowarstwowym,…

Komórki nablonka plciowego

6 miesięcy ago

192 words

Komórki nabłonka płciowego, okrywające wspomnianą listewkę, nie wykazują różnic zewnętrznych u zarodków obu płci, aczkolwiek niewątpliwie różnice tutaj istnieją. Nabłonek płciowy, różnicujący się bądź w kierunku męskim, bądź w żeńskim, zależnie od udziału tych czy innych heterochromozomów (x + y lub x + x), jest podłożem z którego rozwijają się gonady: jądro u samców, jajnik…

Leczenie w celu zmniejszenia nietrzymania moczu po naprawie pochwy AD 5

6 miesięcy ago

328 words

Aby ocenić modyfikację efektu przez zmienną w warunkowym modelu logistycznym włączyliśmy termin interakcji. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.2 (SAS Institute). Wyniki Badana populacja Rejestracja, losowanie i analiza. Spośród 517 pacjentów, którzy zostali zakwalifikowani jako kwalifikujący się, 337 losowo przydzielono do pobrania nacięcia śródręcznego lub pozorowanych nacięć, 129 zdecydowało się na udział…

Od pranercza ciagnie sie w kierunku okolicy pachwinowej sciany brzusznej fald otrzewnej

6 miesięcy ago

211 words

Przypomnijmy sobie, że jądro rozwija się na przyśrodkowej rubieży pranercza. Od pranercza ciągnie się w kierunku okolicy pachwinowej ściany brzusznej fałd otrzewnej, który z czasem przeistacza się w – więzadło pachwinowe (lig. Inguinalej). Więzadło powyższe nie posiada prócz nazwy nic wspólnego z równoimiennym więzadłem, opisywanym w miologii. Wskutek uwstecznienia pranercza więzadło pachwinowe uzyskuje przyczep na…

Picia kawy przyczyną śmiertelności AD 8

6 miesięcy ago

259 words

Wyniki były podobne dla większości wyników w różnych kategoriach palenia, z wyjątkiem śmierci z powodu choroby serca, ze związkami, które wydawały się zerowe w obecnych palaczach (P = 0,002 dla interakcji u mężczyzn i P = 0,05 dla interakcji u kobiet). Odnotowaliśmy także znaczące interakcje między paleniem a konsumpcją kawy w odniesieniu do ogólnego ryzyka…