Skip to content

Tag: sklepawanti allegro

Nerki, miedniczki nerkowe, moczowody

6 miesięcy ago

178 words

Budowę układu moczowego rozpatrzymy w następującym porządku: Nerki, miedniczki nerkowe, moczowody, pęcherz moczowy i cewka moczowa . 1) Nerki {renes ). Nerki są umieszczone symetrycznie w okolicy lędźwiowej na filarach przepony, po obu stronach aorty i żyły czczej tylnej. Wyjątek stanowią Selenodontia, u których obydwie nerki są umieszczone po prawej stronie jamy brzusznej, przy czym…

Cewki zbiorcze

6 miesięcy ago

201 words

Cewki zbiorcze po osiągnięciu pewnej średnicy przybierają nazwę – przewodzików brodawkowych (ductus pap illares), otwierających się otworami moczowymi (pori uriferi) na wierzchołku brodawki nerkowej (papilla renalis), Otworami tymi spływa mocz z przewodów nerkowej . Należy zauważyć, że w obrąb istoty rdzeniowej wkraczają w różnym zakresie pętle Henlego. Pęczki cewek zbiorczych, sięgające niekiedy w głąb istoty…

ujscia moczowodów

6 miesięcy ago

181 words

Na śluzówce, spoczywającej na wiotkiej podśluzówce (submucosa), widnieją trzy otwory. Dwa z tych otworów są umieszczone na ścianie grzbietowej pęcherza, w pobliżu jego szyjki, i mają kształt trudno dostrzegalnych szpar. Są to – ujścia moczowodów (orificia ureterum}. Przebijają one ukośnie ścianę pęcherza, co utrudnia powrót moczu z jamy pęcherzowej do moczowodów. Na poziomie szyjki widnieje…

Soma

6 miesięcy ago

225 words

Soma sprawuje funkcje zgodnie ze swą konstytucją, nawiązaną przez rodziców w chwili zapłodnienia, germen tworzy z odpowiednim partnerem nową konstytucję, przekazując jej cechy podlegające dziedziczeniu. Zróżnicowanie się ustroju nasomę i germen stwarza pojęcia śmierci i wieczności, które jednak w tej płaszczyźnie myślenia nie są od siebie oddzielone przepaścią. Rozrastający się nabłonek płciowy wrasta w głąb…

Picia kawy przyczyną śmiertelności AD 5

6 miesięcy ago

104 words

W przypadku analiz połączyliśmy kategorie 4 lub 5 filiżanek kawy dziennie i 6 lub więcej filiżanek dziennie, aby zachować numery w najwyższej kategorii konsumpcji. Wartości P dla interakcji obliczono za pomocą testów współczynnika wiarygodności porównujących modele proporcjonalnego hazardu Coxa z tymi bez kategorii produktów krzyżowych dla każdego poziomu podstawowej zmiennej warstwującej, przy konsumpcji kawy jako…

Screening dla Babesia microti w USA Blood Supply ad 9

6 miesięcy ago

588 words

Większość bezobjawowych dawców, którzy zostali odroczeni z krwiodawstwa, zachowuje status PCR-pozytywny przez mniej niż rok, podczas gdy reaktywność przeciwciał (miano> 1:64) może być zachowana przez kilka lat (Figura 5A, 5B i 5C). Kontynuowano badania przesiewowe w szpitalach, które specjalnie poprosiły o przetestowaną krew. Dodatkowe 367 potwierdzonych pozytywnych próbek pobranych z 131 316 zbadanych próbek (0,28%)…

Screening dla Babesia microti w USA Blood Supply ad 5

6 miesięcy ago

487 words

Ta wydajność stanowi 13% wszystkich pozytywnych wyników PCR. Spośród 9 dawców, którzy uzyskali wyniki PCR-dodatnie, o wyniku AFIA, u 8 wystąpiła serokonwersja; dziewiąty dawczyni powtórzyła wynik dodatni pod względem PCR w niezależnej próbce czerwonych krwinek. Jedna próbka, która nie została potwierdzona jako pozytywna w przypadku AFIA, i jedna, która miała niejednoznaczny wynik na AFIA (z…

Wpływ PCI na jakość życia pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową

6 miesięcy ago

109 words

Nie ustalono jednoznacznie, czy przezskórna interwencja wieńcowa (PCI) może przynosić dodatkową korzyść w jakości życia w porównaniu z tą zapewnianą przez optymalną terapię medyczną u pacjentów z przewlekłą chorobą wieńcową. Metody Losowo przydzielono 2287 pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową do PCI, optymalną terapię medyczną lub samą optymalną terapię medyczną. Oceniliśmy status zdrowotny dławicy piersiowej (za…

Transplantacja serca u dzieci po zgonie z powodu śmierci sercowo-naczyniowej czesc 4

6 miesięcy ago

394 words

Obydwie niemowlęta z wrodzoną chorobą serca przeszły wcześniej zabiegi mające na celu korektę lub ułagodzenie problemu anatomicznego i uznano, że są w niedopuszczalnie wysokim stopniu ryzyka dla dalszych interwencji. Pierwszy biorca przeszedł operację naprawy serca i został wypisany do domu przed ponownym przyjęciem w przypadku zapaści sercowo-naczyniowej związanej z niedrożnością tętnicy wieńcowej i zawałem lewej…

Biwalirudyna a niefrakcjonowana heparyna podczas przezskórnej interwencji wieńcowej cd

6 miesięcy ago

537 words

Pacjentów przeprowadzono rozmowy telefoniczne po 30 dniach, a wszyscy pacjenci z dowolnymi objawami kardiologicznymi przeszli pełną ocenę kliniczną, elektrokardiograficzną i laboratoryjną. Lokalni koordynatorzy badań zgromadzili dane i przekazali je do centrum koordynującego dane. Jakość danych została zapewniona poprzez sprawdzenie dokumentacji źródłowej. Studiuj punkty końcowe i definicje Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była łączna częstość zgonów z…