Skip to content

Tag: rumień naczyniowy

W plucu rozrózniamy trzy powierzchnie

5 miesięcy ago

139 words

W płucu rozróżniamy trzy powierzchnie. Są to: – powierzchnia żebrowa (facies castalis), wklęsła – powierzchnia przeponowata (t facies diaphragmatica) i wreszcie dośrodkowo zwrócona – powierzchnia sródpiersiowa (facies mediastinalie), na której widnieje płaskie wgłębienie- wnęka płucna (hilus pulmonis). Przez wnękę wchodzą do płuc – t. płucna, stanowiąca tętnicę czynnościową (p. wątroba), prowadzącą krew żylną, – tt.

Zazwyczaj kazde pluco zostaje podzielone na trzy platy

5 miesięcy ago

190 words

Zazwyczaj każde płuco zostaje podzielone na trzy płaty: płat przedni, zwany płatem wierzchołkowatym (lobus apicaiis), piat środkowy, zwany – płatem sercowym, (lobus cardiacus) i wreszcie płat przeponowy (lobus diaphragmat icus). Zazwyczaj płat sercowy posiada rozmiary najmniejsze. Poza powyższymi płatami może być jeszcze mowa o drobnym – płacie dodatkowym (lobus accessorius), umieszczonym na powierzchni śródpiersiowej płuc…

Oskrzele wewnatrzplucne (bronchus intrapulmonalis).

6 miesięcy ago

115 words

Ażeby zdać sobie sprawę z budowy wewnętrznej płuc najlepiej będzie obrać sobie za punkt wyjścia Oskrzele wewnątrzpłucne (bronchus intrapulmonalis). Jak wiadomo, oskrzele wewnątrzpłucne przedostaje się poprzez miąższ płucny, oddając po drodze szereg – oskrzeli wtórnych grzbietowych (bronclii secundarii dors. ) i – oskrzeli wtórnych brzusznych (bronclii secundarii ventr. ). Każde z tych oskrzeli wtórnych ulega…

Omawiany typ cechuje Hominidae, Primates i Suidae

6 miesięcy ago

205 words

Omawiany typ cechuje Hominidae, Primates i Suidae. W typie wielopłatowym jednobrodawkowym złożonym (ren poIrlobatus monopapillaris compositus}, występującym u Carnirora, u Oridae i u Caprinae zespolenie piatów zaszło tak daleko, że nerka tego typu przypomina do złudzenia nerkę pierwotną typu jadnopłatowego prostego. Istotnie, miąższ nerki kończ) się tutaj tylko jedną brodawką, uchodzącą do bezkielichowej miedniczki nerkowej.…

Torebka Bowmana

6 miesięcy ago

146 words

Torebka Bowmana, a zatem i jej jama, przechodzi w cewkę wydzielniczą, różnicującą się na kilka odcinków i odznaczającą się niewspółmierną długością. Długość tej cewki wynosi np. u Cavia porcellas 28 mm , a u Hominidae 52 mm, co jest objawem tej walki o powierzchnię, o której była wzmianka powyżej. Wskutek niepomiernego wydłużenia omawianej cewki, zmuszonej…

Soma

6 miesięcy ago

225 words

Soma sprawuje funkcje zgodnie ze swą konstytucją, nawiązaną przez rodziców w chwili zapłodnienia, germen tworzy z odpowiednim partnerem nową konstytucję, przekazując jej cechy podlegające dziedziczeniu. Zróżnicowanie się ustroju nasomę i germen stwarza pojęcia śmierci i wieczności, które jednak w tej płaszczyźnie myślenia nie są od siebie oddzielone przepaścią. Rozrastający się nabłonek płciowy wrasta w głąb…

Picia kawy przyczyną śmiertelności AD 3

6 miesięcy ago

582 words

Wynikowa kohorta analityczna obejmowała 229,119 mężczyzn i 173,141 kobiet. Badanie diety i zdrowia NIH-AARP zostało zatwierdzone przez Instytut Badań nad Studiami Specjalnymi Instytutu Badań nad Rakiem (National Cancer Institute). Ocena narażenia Uczestnicy wypełnili kwestionariusz bazowy, który ocenił charakterystykę demograficzną i stylu życia oraz 124 artykuły dietetyczne, jak opisano powyżej.32 Konsumpcja owoców, warzyw, czerwonego mięsa, białego…

Picia kawy przyczyną śmiertelności AD 2

6 miesięcy ago

408 words

W większości badań liczba zgonów była niewielka. Badania kohortowe nie potwierdzają jednak pozytywnego związku między piciem kawy a umieralnością, a niektórzy sugerują nawet niewielkie odwrotne skojarzenie. Wcześniejsze badania badały również związek między spożywaniem kawy a innymi głównymi przyczynami zgonu i wykazały odwrotne powiązania z cukrzycą, 4 chorobami zapalnymi, 11 udarem, 16-18 oraz urazami i wypadkami,…

Terapia antyretrowirusowa w zapobieganiu transmisji HIV-1 ad 7

6 miesięcy ago

522 words

To odkrycie prawdopodobnie odzwierciedla względny dobry stan zdrowia uczestników z zakażeniem HIV-1 oraz wcześniejsze zalecenia światowych wytycznych, zgodnie z którymi ART nie był wymagany do leczenia infekcji, dopóki nie nastąpił spadek liczby CD4 + lub pogorszenie stanu zdrowia.14, 15 Mamy nadzieję, że nowo podkreślone znaczenie wczesnej inicjacji ART16-18 zachęci pacjentów z zakażeniem HIV-1 do rozpoczęcia…

Terapia antyretrowirusowa w zapobieganiu transmisji HIV-1 ad 6

6 miesięcy ago

255 words

Częstość zakażenia HIV-1 w grupie z opóźnionym ART wynosiła 3631.1 osób-lat od początku badania do 12 maja 2011 r., A następnie spadła do 7 na 2453.6 osobolat po 12 maja 2011 r. Do koniec badania (tabela 1). Szczegółowe informacje na temat częstości występowania infekcji partnera podczas każdego kolejnego okresu badania przedstawiono w tabeli S2 w…