Skip to content

Tag: protezy akrylowe

Zazwyczaj kazde pluco zostaje podzielone na trzy platy

5 miesięcy ago

190 words

Zazwyczaj każde płuco zostaje podzielone na trzy płaty: płat przedni, zwany płatem wierzchołkowatym (lobus apicaiis), piat środkowy, zwany – płatem sercowym, (lobus cardiacus) i wreszcie płat przeponowy (lobus diaphragmat icus). Zazwyczaj płat sercowy posiada rozmiary najmniejsze. Poza powyższymi płatami może być jeszcze mowa o drobnym – płacie dodatkowym (lobus accessorius), umieszczonym na powierzchni śródpiersiowej płuc…

nablonek oddechowy pochlania tlen

6 miesięcy ago

198 words

W skład niezmiernie cienkiej ściany pęcherzyka płucnego wchodzi spłaszczony-nabłonek oddechowy (epithelium. respiratorium. ), którego ściana zewnętrzna jest pokryta siecią włókien sprężystych. Jeszcze bardziej na zewnątrz widnieją liczne naczynia włoskowate, dostarczające krwi, która poprzez nabłonek oddechowy pochłania tlen, a wydala dwutlenek węgla . Sieć włókien sprężystych nadaje płucu sprężystość, ułatwiającą proces wydechowy.

Rzut oka na rozwój rodowy i osobniczy ukladu moczowego

6 miesięcy ago

161 words

Rzut oka na rozwój rodowy i osobniczy układu moczowego. Rozwój układu moczowego jest stosunkowo zawiły, wskutek morfologicznej tradycji i istnienia wielu odchyleń, powiedziałbym empirycznych, tłumaczących się długą i prawdopodobnie niezbyt prostą linią ewolucyjną. Chodzi tutaj zwłaszcza o ścisłe nawiązanie łączności układu moczowego z układem płciowym, o czym będzie mowa nieco poniżej. Układ moczowy (z wyjątkiem…

Jama oplucna tworzy caly szereg zachylków

6 miesięcy ago

168 words

Jama opłucna tworzy cały szereg zachyłków, powstających w tych punktach klatki piersiowej, gdzie sąsiadujące ściany (np. ściana żebrowa z przeponą) spotykają się pod kątem ostrym. Rozróżniamy zatem: zatokę żebrowo-przeponową (sinus costocliaphragmaticus) i zatokę żebrowo-śródpiersiową (sinus costomediastinalis). 7. Śródpiersie (mediastinum).

Nerki, miedniczki nerkowe, moczowody

6 miesięcy ago

178 words

Budowę układu moczowego rozpatrzymy w następującym porządku: Nerki, miedniczki nerkowe, moczowody, pęcherz moczowy i cewka moczowa . 1) Nerki {renes ). Nerki są umieszczone symetrycznie w okolicy lędźwiowej na filarach przepony, po obu stronach aorty i żyły czczej tylnej. Wyjątek stanowią Selenodontia, u których obydwie nerki są umieszczone po prawej stronie jamy brzusznej, przy czym…

Torebka Bowmana

6 miesięcy ago

146 words

Torebka Bowmana, a zatem i jej jama, przechodzi w cewkę wydzielniczą, różnicującą się na kilka odcinków i odznaczającą się niewspółmierną długością. Długość tej cewki wynosi np. u Cavia porcellas 28 mm , a u Hominidae 52 mm, co jest objawem tej walki o powierzchnię, o której była wzmianka powyżej. Wskutek niepomiernego wydłużenia omawianej cewki, zmuszonej…

Miedniczka nerkowa

6 miesięcy ago

184 words

U Nieparzystokopytowców miedniczka ma kształt półksiężycowatego przewodu , którego końce nazywamy – zachyłkami miedniczkowymi (recessus pelrici). Do zachyłków uchodzą te z pośród przewodów brodawkowych, które nie uległy skupieniu w – piramidę złożoną (pyramis communis}. W skład ściany miedniczki wchodzą trzy warstwy. Są to: – śluzówka (mucosa) o nabłonku wielowarstwowym typu przejściowego, – mięśniówka gładka (muscularis)…

wiezadla pepkowe

6 miesięcy ago

206 words

W późniejszych fazach rozwoju zatoka moczowo-płciowa pierwotna ulega podziałowi na kilka odcinków. Z części podążającej do pępowiny powstaje – moczownik (urachus}, który uwstecznia się później i występuje pod postacią szczątkową : więzadła pępkowego (lig. umbiiicale med. ) 1), podążającego u ssaka dorosłego od wierzchołka pęcherza moczowego do pępka (umoiiicus]. Z odcinka środkowego zatoki pierwotnej rozwija…

jadra porzucaja pierwotne miejsce swego powstania

6 miesięcy ago

239 words

U większości jednak ssaków jądra porzucają pierwotne miejsce swego powstania, wędrując do okolicy pachwinowej, gdzie mogą przedostać się przez ścianę brzuszną, tworząc – przewód pachwinowy (canalis inguinalis), by umiejscowić się Schemat budowy podłoża, z którego rozwijają się zarówno układ płciowy samca jak i układ płciowy samicy. 1-gonada; 2-przewód Wolffa; 3-przewody pranercza tworzące u samców najądrze;…

Dzieciństwo po hipotermii AD 3

6 miesięcy ago

375 words

Dwa testy zajmują się rozumieniem werbalnym, organizacją percepcyjną i szybkością przetwarzania, uzyskując wyniki werbalne i wyniki IQ, które są łączone, aby uzyskać wynik IQ na pełną skalę; średni (SD) wynik 100 – 15 jest normalny. Wyższe funkcje poznawcze (tj. Uwaga i funkcja wykonawcza oraz przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne) zostały ocenione za pomocą Rozwojowej Oceny Neuropsychologicznej (NEPSY), w…