Skip to content

Tag: poradnia zaburzeń metabolicznych

Oskrzele wewnatrzplucne (bronchus intrapulmonalis).

6 miesięcy ago

115 words

Ażeby zdać sobie sprawę z budowy wewnętrznej płuc najlepiej będzie obrać sobie za punkt wyjścia Oskrzele wewnątrzpłucne (bronchus intrapulmonalis). Jak wiadomo, oskrzele wewnątrzpłucne przedostaje się poprzez miąższ płucny, oddając po drodze szereg – oskrzeli wtórnych grzbietowych (bronclii secundarii dors. ) i – oskrzeli wtórnych brzusznych (bronclii secundarii ventr. ). Każde z tych oskrzeli wtórnych ulega…

zatoki nerkowe

6 miesięcy ago

148 words

Na krawędzi przyśrodkowej widnieje zagłębienie zwane -wnęką(hilus renalis), która prowadzi do jamy drążącej wnętrze nerki – zatoki nerkowej (sinus Cała nerka spoczywa w skupieniu tłuszczu, zwanym torebką tłuszczową (capsula adiposa) nerki. Otoczką przylegającą bezpośrednio do miąższu nerkowego jest – torebka włóknista (capsula fibrosa), wyposażona często w miocyty gładkie. Na przekroju podłużnym nerki stwierdzamy, że nerka…

Narzady plciowe pomocnicze

6 miesięcy ago

225 words

Narządy płciowe pomocnicze rozwijają się głównie kosztem-przewodów Wolffa (ductus Wolffi) i pranerki, a zatoka moczowo-płciowa wtórna i jest wydłużona. U samic gonada żeńska (jajnik) wytwarza nieliczne, duże gamety żeńskie- jaja. Żeńskie narządy płciowe pomocnicze powstają z – przewodow Millera , a zatoka moczowo-płciowa wtórna (sinus urogenitalis secund) jest krótka, lecz szeroka. Jasne jest wobec powyższego,…

Komórki nablonka plciowego

6 miesięcy ago

192 words

Komórki nabłonka płciowego, okrywające wspomnianą listewkę, nie wykazują różnic zewnętrznych u zarodków obu płci, aczkolwiek niewątpliwie różnice tutaj istnieją. Nabłonek płciowy, różnicujący się bądź w kierunku męskim, bądź w żeńskim, zależnie od udziału tych czy innych heterochromozomów (x + y lub x + x), jest podłożem z którego rozwijają się gonady: jądro u samców, jajnik…

Leczenie w celu zmniejszenia nietrzymania moczu po naprawie pochwy AD 6

6 miesięcy ago

439 words

Liczba temblaka potrzebna aby zapobiec jednemu przypadkowi nietrzymania moczu lub leczenia nietrzymania moczu po 3 miesiącach wynosiła 3,9 (95% CI, od 2,8 do 6,5). Wyniki dwunastomiesięczne Dwanaście miesięcy po zabiegu operacyjnym uczestnicy, którzy zostali losowo przydzieleni do otrzymania temblaka, mieli niższe odsetki nietrzymania moczu niż osoby z grupy pozorowanej (27,3% vs. 43,0%, skorygowany iloraz szans,…

Picia kawy przyczyną śmiertelności AD 9

6 miesięcy ago

496 words

Powiązania między piciem kawy a ryzykiem zgonu z powodu chorób serca były szczególnie kontrowersyjne, a kilka badań sugerowało zwiększone ryzyko wśród osób pijących kawę. Mimo to, zaobserwowane w naszym badaniu odwrotne zależności są zgodne z tymi w ostatnich metaanalizach. analiza tego związku. W tej analizie względne ryzyko zgonu wśród mężczyzn w najwyższej kategorii konsumpcji kawy,…

Picia kawy przyczyną śmiertelności AD 5

6 miesięcy ago

104 words

W przypadku analiz połączyliśmy kategorie 4 lub 5 filiżanek kawy dziennie i 6 lub więcej filiżanek dziennie, aby zachować numery w najwyższej kategorii konsumpcji. Wartości P dla interakcji obliczono za pomocą testów współczynnika wiarygodności porównujących modele proporcjonalnego hazardu Coxa z tymi bez kategorii produktów krzyżowych dla każdego poziomu podstawowej zmiennej warstwującej, przy konsumpcji kawy jako…

Chirurgia Bariatryczna kontra Intensywna Terapia Medyczna dla Cukrzycy – 5-letnie wyniki

6 miesięcy ago

316 words

Długoterminowe wyniki z randomizowanych, kontrolowanych badań porównujących terapię medyczną z terapią chirurgiczną u pacjentów z cukrzycą typu 2 są ograniczone. Metody Oceniliśmy wyniki 5 lat po tym, jak 150 pacjentów z cukrzycą typu 2 i wskaźnikiem masy ciała (BMI, waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) od 27 do 43 zostało losowo przydzielonych…

Chirurgia Bariatryczna kontra Intensywna Terapia Medyczna dla Cukrzycy – 5-letnie wyniki ad 6

6 miesięcy ago

107 words

Zdarzenia niepożądane do 5 lat. Zdarzenia niepożądane zgłoszone do roku 5 przedstawiono w Tabeli 2. Późniejsze reoperacje, pomyślna laparoskopowa konwersja gastrektomii rękawowej do obejścia żołądka, wymagały kolejnych interwencji chirurgicznych u czterech pacjentów w grupach chirurgicznych w roku 1.8. ze względu na nawracającą przetokę żołądkową wystąpiła w 4. roku życia.