Skip to content

Tag: ospa bostońska zdjęcia

Istnieja jeszcze wedlug Miecznikowa dodatkowe mechanizmy

4 tygodnie ago

172 words

Istnieją jeszcze według Miecznikowa dodatkowe mechanizmy, które ułatwiają Ieukocytom walkę z zarazkiem. Do takich mechanizmów należy chemotaksja dodatnia, która sprzyja emigracji i przyciąganiu leukocytów do bakterii. Jeżeli powstanie chemotaksja ujemna z powodu nadmiaru bakteryjnych ciał trujących, to wtedy leukocyty odsuwają się i nie wykonują swojej czynności fagocytarnej. Drugim czynnikiem sprzyjającym fagocytozie jest leukocytoza, to jest…

UKLAD MOCZOWY

1 miesiąc ago

251 words

UKŁAD MOCZOWY (Systema uropoeticum) Głównym zadaniem układu moczowego jest usuwanie z ustroju szkodliwych produktów przemiany białkowej (mocznik, kwas moczowy), czuwanie nad stałością ciśnienia osmotycznego środowiska wewnętrznego, utrzymanie wespół z płucami równowagi w stężeniu jonów wodorowych tego środowiska i wreszcie zapobieganie nadmiernej utracie wody. To ostatnie zadanie wiąże się ściśle z pobytem większości ssaków w środowisku…

istota korowa obu nerek

1 miesiąc ago

190 words

Kłębek jest wciśnięty w część początkową nefronu, posiadającą kształt balonika, zwaną – torebką Bowmana (capsula Bowmani). Wskutek tego wciśnięcia torebka przybrała postać dwuściennego kielicha, którego ściana wewnętrzna – blaszka wewnętrzna (Lamella int. ) przylega wprost do sieci naczyniowej kłębka, ściana zaś zewnętrzna – blaszka zewnętrzna (lamella est. ) jest oddzielona od blaszki w zewnętrznej szczelinowatej…

Terapia antyretrowirusowa w zapobieganiu transmisji HIV-1 ad 7

1 miesiąc ago

522 words

To odkrycie prawdopodobnie odzwierciedla względny dobry stan zdrowia uczestników z zakażeniem HIV-1 oraz wcześniejsze zalecenia światowych wytycznych, zgodnie z którymi ART nie był wymagany do leczenia infekcji, dopóki nie nastąpił spadek liczby CD4 + lub pogorszenie stanu zdrowia.14, 15 Mamy nadzieję, że nowo podkreślone znaczenie wczesnej inicjacji ART16-18 zachęci pacjentów z zakażeniem HIV-1 do rozpoczęcia…

Screening dla Babesia microti w USA Blood Supply ad 5

1 miesiąc ago

487 words

Ta wydajność stanowi 13% wszystkich pozytywnych wyników PCR. Spośród 9 dawców, którzy uzyskali wyniki PCR-dodatnie, o wyniku AFIA, u 8 wystąpiła serokonwersja; dziewiąty dawczyni powtórzyła wynik dodatni pod względem PCR w niezależnej próbce czerwonych krwinek. Jedna próbka, która nie została potwierdzona jako pozytywna w przypadku AFIA, i jedna, która miała niejednoznaczny wynik na AFIA (z…

Progi do naprawy tętniaka aorty brzusznej w Anglii i Stanach Zjednoczonych czesc 4

2 miesiące ago

458 words

Przeprowadzono analizę wrażliwości w celu zbadania, czy rozbieżność w śmiertelności związanej z tętniakiem między Stanami Zjednoczonymi a Anglią mogła być częściowo związana z różnicami w częstości palenia, hipercholesterolemii lub nadciśnienia. Przeżycie zostało scharakteryzowane za pomocą metody Kaplana-Meiera i porównane między krajami za pomocą modelu proporcjonalnego hazardu Coxa, który uwzględniał dostosowanie do wieku, płci, roku operacji…

Partisan Divide – The McCain and Obama Plans for US Health Reformy opieki zdrowotnej cd

2 miesiące ago

541 words

Plan Obamy dałby także dwie nowe możliwości uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego: nowy rządowy plan zdrowotny (podobny do Medicare) i krajową giełdę ubezpieczeń zdrowotnych (pula zakupów analogiczna do Massachusetts Connector), która oferowałaby wybór prywatnych opcji ubezpieczeniowych. Oba byłyby otwarte dla osób bez dostępu do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego lub innego publicznego ubezpieczenia, a także dla małych firm, które…

Szczepionka wirusa brodawczaka ludzkiego u mężczyzn

2 miesiące ago

520 words

W 2006 r. Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała szczepionkę przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) do stosowania u kobiet w wieku od 9 do 26 lat. Szczepionka pomaga zapobiegać rakowi szyjki macicy, przedrakowym zmianom narządów płciowych i brodawkom narządów płciowych. Obecnie trwają próby szczepionki u mężczyzn.

Immunoterapia podjęzykowa

2 miesiące ago

471 words

W swojej dyskusji na temat alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i klinicznego zastosowania immunoterapii podjęzykowej, Frew (wydanie z 22 maja) donosi, że niepożądane skutki takiej terapii były ograniczone głównie do jamy ustnej, przy czym odnotowano tylko kilka przypadków anafilaksji. Zgodnie z naszą wiedzą badania, których wyniki zostały opublikowane do tej pory, nie analizowały występowania eozynofilowego…

Transplantacja serca u dzieci po zgonie z powodu śmierci sercowo-naczyniowej ad 5

2 miesiące ago

484 words

Echokardiograficzne pomiary czynności serca były podobne u wszystkich trzech biorców i kontrolnych. Średnia (. SD) frakcja skracania lewej komory podczas skurczu po 6 miesiącach wynosiła 43,6 . 3,4% wśród trzech pacjentów, którzy otrzymali przeszczepy od dawców zmarłych z przyczyn sercowo-naczyniowych i 44,9 . 6,6% wśród kontroli (p = 0,73).