Skip to content

Tag: nfz kolejki oczekujących do sanatorium

Antygen

5 miesięcy ago

200 words

Antygen więc wywołuje powstawanie przeciwciał i – jak stwierdzono – tylko w wypadku, gdy dostanie się do ustroju drogą pozajelitową. Antygen czasem może wywołać wytwarzanie się przeciwciał po wprowadzeniu drogą jelitową, ale tylko wtedy, gdy z tych lub innych przyczyn antygen przedostanie się z jelit do krwi w sta nie mało zmienionym lub nie zmienionym.…

Stad tez calkowita pojemnosc pluc czlowieka wynosi 5000 cms

5 miesięcy ago

198 words

Stąd też całkowita pojemność płuc człowieka wynosi 5000 cms. Łatwo zrozumieć, że pojemność płuc musi stać w pewnym związku z ogólną przemianą materii, a więc z procesami oksydoredukcyjnymi oraz z poziomem temperatury ciała. Poniżej podaję kilka danych odnoszących się do stosunku między przemianą podstawową materii a masą ciała (wg Timofiejewa 1937). do odżywiania miąższu płucnego,…

UKLAD MOCZOWY

6 miesięcy ago

251 words

UKŁAD MOCZOWY (Systema uropoeticum) Głównym zadaniem układu moczowego jest usuwanie z ustroju szkodliwych produktów przemiany białkowej (mocznik, kwas moczowy), czuwanie nad stałością ciśnienia osmotycznego środowiska wewnętrznego, utrzymanie wespół z płucami równowagi w stężeniu jonów wodorowych tego środowiska i wreszcie zapobieganie nadmiernej utracie wody. To ostatnie zadanie wiąże się ściśle z pobytem większości ssaków w środowisku…

Uklad moczowy ssaków

6 miesięcy ago

223 words

Układ moczowy ssaków ma za sobą długą i urozmaiconą historię i to tłumaczy nam wiele zawiłości jego architektury. W największym dopuszczalnym uproszczeniu budowa nerki tego zasadniczego elementu układu moczowego-daje się sprowadzić do następującego schematu. Otóż chodzi tutaj o udostępnienie zetknięcia się krwi z komórkami nerkowymi na możliwie rozległej powierzchni. Jest to więc walka o powierzchnię…

Cewki zbiorcze

6 miesięcy ago

201 words

Cewki zbiorcze po osiągnięciu pewnej średnicy przybierają nazwę – przewodzików brodawkowych (ductus pap illares), otwierających się otworami moczowymi (pori uriferi) na wierzchołku brodawki nerkowej (papilla renalis), Otworami tymi spływa mocz z przewodów nerkowej . Należy zauważyć, że w obrąb istoty rdzeniowej wkraczają w różnym zakresie pętle Henlego. Pęczki cewek zbiorczych, sięgające niekiedy w głąb istoty…

UKLAD PLCIOWY ALBO ROZRODCZY

6 miesięcy ago

304 words

Tak pojęta cewka moczowa stanowi przewód dość krótki, kierujący się w stronę narządów płciowych zewnętrznych (genitalia ex terna), a mianowicie u samców w obrąb penisa czyli – prącia (penis), a u samic do zatoki moczowo-płciowej wtórnej, znajdującej się w – muszli płciowej (R. P. ) (pudendum. femininum. ), Ścianę cewki stanowią: śluzówka o nabłonku wielowarstwowym,…

Uklad plciowy

6 miesięcy ago

209 words

Często praktykowane uproszczenie stosunków, przez sprowadzanie przedstawicieli płci przeciwnych do jedności, może prowadzić do nieporozumień, albowiem potencjał biologiczny samców nie jest dokładnie ten sam co potencjał samic. Układ płciowy jest jedynym układem ustroju, który me posiada charakteru egoistycznego, lecz jest podłożem stosunków socjalnych, podłożem współżycia osobników płci odmiennej i nader ścisłego ustosunkowania się samicy do…

Picia kawy przyczyną śmiertelności

6 miesięcy ago

219 words

Kawa jest jednym z najczęściej spożywanych napojów, ale związek między konsumpcją kawy a ryzykiem śmierci pozostaje niejasny. Metody Zbadaliśmy związek pomiędzy piciem kawy a kolejną śmiertelnością całkowitą i zależną od przyczyny u 229,119 mężczyzn i 173,141 kobiet w Narodowym Instytucie Zdrowia AARP Diet and Health Study, którzy byli w wieku od 50 do 71 lat…

Picia kawy przyczyną śmiertelności AD 9

6 miesięcy ago

496 words

Powiązania między piciem kawy a ryzykiem zgonu z powodu chorób serca były szczególnie kontrowersyjne, a kilka badań sugerowało zwiększone ryzyko wśród osób pijących kawę. Mimo to, zaobserwowane w naszym badaniu odwrotne zależności są zgodne z tymi w ostatnich metaanalizach. analiza tego związku. W tej analizie względne ryzyko zgonu wśród mężczyzn w najwyższej kategorii konsumpcji kawy,…

Dzieciństwo po hipotermii AD 4

6 miesięcy ago

423 words

Niektóre drugorzędne wyniki nie mogły zostać skorygowane zgodnie z ośrodkiem z powodu ich niskiej częstości występowania. Te nieskorygowane wyniki analizowano za pomocą solidnej regresji Poissona lub dokładnego testu Fishera dla zmiennych kategorycznych (wyniki funkcji motorycznych wśród niedotrzymanych osób, które przeżyły) oraz testów trendu Cochran-Armitage dla zmiennych porządkowych (poziom samooceny dziecka). Wszystkie podane wartości P są…