Skip to content

Tag: materac przeciwodlezynowy

Antygen

5 miesięcy ago

200 words

Antygen więc wywołuje powstawanie przeciwciał i – jak stwierdzono – tylko w wypadku, gdy dostanie się do ustroju drogą pozajelitową. Antygen czasem może wywołać wytwarzanie się przeciwciał po wprowadzeniu drogą jelitową, ale tylko wtedy, gdy z tych lub innych przyczyn antygen przedostanie się z jelit do krwi w sta nie mało zmienionym lub nie zmienionym.…

Pluca sa unaczynione dwojako

6 miesięcy ago

121 words

W chwili pierwszego wdechu pęcherzyk ulega rozciągnięciu, powodując niepomierne spłaszczenie nabłonka. Spłaszczenie to bywa tak znaczne, że niektóre komórki zatracają swe jądra, przekształcając się w tzw. płytki oddechowe. Płuca są unaczynione dwojako. Tętnicą czynnościową jest wielka – t.

Rzut oka na rozwój rodowy i osobniczy ukladu moczowego

6 miesięcy ago

161 words

Rzut oka na rozwój rodowy i osobniczy układu moczowego. Rozwój układu moczowego jest stosunkowo zawiły, wskutek morfologicznej tradycji i istnienia wielu odchyleń, powiedziałbym empirycznych, tłumaczących się długą i prawdopodobnie niezbyt prostą linią ewolucyjną. Chodzi tutaj zwłaszcza o ścisłe nawiązanie łączności układu moczowego z układem płciowym, o czym będzie mowa nieco poniżej. Układ moczowy (z wyjątkiem…

Przednercze sklada sie z szeregu cewek

6 miesięcy ago

174 words

Pokoleniem pierwszym w historii rodowej i osobniczej jest – przednercze (pronephros), ukazujące się w odcinku szyjnym tułowia. Przednercze składa się z szeregu cewek, które otwierają się z jednej strony do jamy ciała (coeloma), a z drugiej tworzą wspólny, podłużny – przewód Wolffa (ductus Wolffi). Praewod ten rośnie szybko w kierunku do ogonowym i wreszcie uchodzi…

Narzady plciowe pomocnicze

6 miesięcy ago

225 words

Narządy płciowe pomocnicze rozwijają się głównie kosztem-przewodów Wolffa (ductus Wolffi) i pranerki, a zatoka moczowo-płciowa wtórna i jest wydłużona. U samic gonada żeńska (jajnik) wytwarza nieliczne, duże gamety żeńskie- jaja. Żeńskie narządy płciowe pomocnicze powstają z – przewodow Millera , a zatoka moczowo-płciowa wtórna (sinus urogenitalis secund) jest krótka, lecz szeroka. Jasne jest wobec powyższego,…

Od pranercza ciagnie sie w kierunku okolicy pachwinowej sciany brzusznej fald otrzewnej

6 miesięcy ago

211 words

Przypomnijmy sobie, że jądro rozwija się na przyśrodkowej rubieży pranercza. Od pranercza ciągnie się w kierunku okolicy pachwinowej ściany brzusznej fałd otrzewnej, który z czasem przeistacza się w – więzadło pachwinowe (lig. Inguinalej). Więzadło powyższe nie posiada prócz nazwy nic wspólnego z równoimiennym więzadłem, opisywanym w miologii. Wskutek uwstecznienia pranercza więzadło pachwinowe uzyskuje przyczep na…

Leczenie w celu zmniejszenia nietrzymania moczu po naprawie pochwy AD 8

6 miesięcy ago

468 words

Wyniki podkreślają potencjalną rolę skutecznych strategii profilaktycznych. Nasze wyniki potwierdzają wcześniejsze wyniki badania CARE2, w którym dodanie kolposuspensji Burcha w czasie operacji usunięcia owrzodzenia zmniejszyło częstość występowania nietrzymania moczu po wysiłku. W mniejszym randomizowanym badaniu z udziałem kobiet poddawanych naprawie wypadania pochwy, która była ograniczona do kobiet z nietrzymaniem moczu okultystycznego, wykazano 4% nietrzymanie moczu,…

Dzieciństwo po hipotermii AD 3

6 miesięcy ago

375 words

Dwa testy zajmują się rozumieniem werbalnym, organizacją percepcyjną i szybkością przetwarzania, uzyskując wyniki werbalne i wyniki IQ, które są łączone, aby uzyskać wynik IQ na pełną skalę; średni (SD) wynik 100 – 15 jest normalny. Wyższe funkcje poznawcze (tj. Uwaga i funkcja wykonawcza oraz przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne) zostały ocenione za pomocą Rozwojowej Oceny Neuropsychologicznej (NEPSY), w…

Chirurgia Bariatryczna kontra Intensywna Terapia Medyczna dla Cukrzycy – 5-letnie wyniki ad 6

6 miesięcy ago

107 words

Zdarzenia niepożądane do 5 lat. Zdarzenia niepożądane zgłoszone do roku 5 przedstawiono w Tabeli 2. Późniejsze reoperacje, pomyślna laparoskopowa konwersja gastrektomii rękawowej do obejścia żołądka, wymagały kolejnych interwencji chirurgicznych u czterech pacjentów w grupach chirurgicznych w roku 1.8. ze względu na nawracającą przetokę żołądkową wystąpiła w 4. roku życia.

Screening dla Babesia microti w USA Blood Supply ad 9

6 miesięcy ago

588 words

Większość bezobjawowych dawców, którzy zostali odroczeni z krwiodawstwa, zachowuje status PCR-pozytywny przez mniej niż rok, podczas gdy reaktywność przeciwciał (miano> 1:64) może być zachowana przez kilka lat (Figura 5A, 5B i 5C). Kontynuowano badania przesiewowe w szpitalach, które specjalnie poprosiły o przetestowaną krew. Dodatkowe 367 potwierdzonych pozytywnych próbek pobranych z 131 316 zbadanych próbek (0,28%)…