Skip to content

Tag: lekarz medycyny pracy co robi

Intensywnosc fagocytozy zalezy w znacznej mierze od srodowiska

5 miesięcy ago

232 words

Intensywność fagocytozy zależy w znacznej mierze od środowiska, w którym rozgrywa się fagocytoza. H ober uważa, że fizyko-chemicznymi czynnikami fagocytozy w danym środowisku są zdolność adsorbcji białek, stopień stałości ich dyspersji. Dochodzi do tego jeszcze stan napięcia powierzchniowego zarówno środowiska jak i leukocytów. Rozmaite przeciwciała, jakie powstają we krwi po zakażeniu, uważa Miecznikow za enzymy…

Pluca

5 miesięcy ago

244 words

Płuca (pulmones), Płuca, otoczone błoną surowiczą – opłucną(pleura), mieszczą się w klatce piersiowej. Płuco prawe jest oddzielone od płuca lewego złożoną przegrodą, tzw. -śródpiersiem (mediastinum), umieszczoną w płaszczyźnie symetrii ciała . Pod względem swej budowy wewnętrznej płuco może być uważane za gruczoł gazowy o budowie pęcherzykowej złożonej, przy czym największy nacisk został położony w kierunku…

nablonek oddechowy pochlania tlen

6 miesięcy ago

198 words

W skład niezmiernie cienkiej ściany pęcherzyka płucnego wchodzi spłaszczony-nabłonek oddechowy (epithelium. respiratorium. ), którego ściana zewnętrzna jest pokryta siecią włókien sprężystych. Jeszcze bardziej na zewnątrz widnieją liczne naczynia włoskowate, dostarczające krwi, która poprzez nabłonek oddechowy pochłania tlen, a wydala dwutlenek węgla . Sieć włókien sprężystych nadaje płucu sprężystość, ułatwiającą proces wydechowy.

Pluca sa unaczynione dwojako

6 miesięcy ago

121 words

W chwili pierwszego wdechu pęcherzyk ulega rozciągnięciu, powodując niepomierne spłaszczenie nabłonka. Spłaszczenie to bywa tak znaczne, że niektóre komórki zatracają swe jądra, przekształcając się w tzw. płytki oddechowe. Płuca są unaczynione dwojako. Tętnicą czynnościową jest wielka – t.

Pranercze pelni funkcje moczotwórcze przez cale zycie u ryb i plazów

6 miesięcy ago

250 words

Pranercze pełni funkcje moczotwórcze przez całe życie u ryb i płazów, natomiast u kręgowców wyższych podlega częściowo uwstecznieniu, częściowo zaś nawiązuje u samców ścisłą łączność z jądrem (testis) . Trzecim i ostatecznym pokoleniem narządu nerkowego jest zanercze (met anephros), zwane potocznie – nerkami (renes), Część wydzielnicza nerki rozwija się kosztem tkanki nerkotwórczej, znajdującej się w…

w sklad nerki wchodzi wieksza ilosc platów

6 miesięcy ago

227 words

Postacią wyjściową typu organizacyjnego nerki jest typ jednopłatowy prosty (ren monolobatus siniplex), charakteryzujący Mursupialia, lnsectivora, Chirap tera i Leporidae. W typie tym nerka składa się tylko z jednego płata, kończącego się jedną brodawką, uchodzącą wprost do miedniczki. Wokół jednolitej istoty rdzeniowej roztacza się równie jednolity płaszcz istoty korowej. W typie wielopłatowym prostym (ren palylobatus simplex),…

Charakterystyczna cecha petli Henlego jest

6 miesięcy ago

254 words

Charakterystyczną cechą pętli Henlego jest to, że wnika ona na różną odległość w obrąb istoty rdzeniowej. Ramię wstępujące pętli HenIego przechodzi w-przewód kręty II rzędu (tubulus contortus II ordinis), który jest odcinkiem końcowym nefronu. -Mocz pierwotny, wytworzony przez torebkę Bowmana, zawierający prócz składników nadających się tylko do usunięcia (mocznik, kw. moczowy) składniki użyteczne dla ustroju…

Soma

6 miesięcy ago

225 words

Soma sprawuje funkcje zgodnie ze swą konstytucją, nawiązaną przez rodziców w chwili zapłodnienia, germen tworzy z odpowiednim partnerem nową konstytucję, przekazując jej cechy podlegające dziedziczeniu. Zróżnicowanie się ustroju nasomę i germen stwarza pojęcia śmierci i wieczności, które jednak w tej płaszczyźnie myślenia nie są od siebie oddzielone przepaścią. Rozrastający się nabłonek płciowy wrasta w głąb…

Picia kawy przyczyną śmiertelności

6 miesięcy ago

219 words

Kawa jest jednym z najczęściej spożywanych napojów, ale związek między konsumpcją kawy a ryzykiem śmierci pozostaje niejasny. Metody Zbadaliśmy związek pomiędzy piciem kawy a kolejną śmiertelnością całkowitą i zależną od przyczyny u 229,119 mężczyzn i 173,141 kobiet w Narodowym Instytucie Zdrowia AARP Diet and Health Study, którzy byli w wieku od 50 do 71 lat…

Terapia antyretrowirusowa w zapobieganiu transmisji HIV-1 cd

6 miesięcy ago

490 words

Wybrane przypadki poddano dalszej analizie poprzez analizę filogenetyczną sekwencji regionu otoczki HIV-1 (env) uzyskanych przy użyciu sekwencjonowania nowej generacji. Przeprowadzono dodatkowe testy w celu oceny czasu zakażenia HIV-1 w wybranych przypadkach. Metody te zostały opisane wcześniej9,10 i zostały podsumowane w Dodatku uzupełniającym, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Przestudiuj badanie…