Skip to content

Tag: leczenie depresji

Rola otoczenia w leczeniu stanów depresyjnych.

5 miesięcy ago

184 words

Jednym z najpoważniejszych przypadków klinicznych są pacjenci z zaburzeniami stanów emocjonalnych lub osobowości. Wiąże się z tym występowaniem przeróżnych czynników, do których zaliczamy te zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Kryteria wewnętrzne są związane ściśle z danym pacjentem, który jest obciążony zaburzeniem, czyli jego typ charakteru, cechy dominujące, sposoby radzenia sobie ze stresem, wrażliwość na bodźce środowiskowe.…

Diagnoza poprzedza właściwy proces leczenia

5 miesięcy ago

148 words

Przed podjęciem decyzji o leczeniu występującego zaburzenia, należy dokonać dobrej metodologicznie, trafnej diagnozy. Stanowi ona bowiem kamień węgielny dalszych działań. Podobnie przebiega leczenie depresji, do którego uprawnieni są wyłącznie wykształceni psychoterapeuci. Z reguły, spotkania terapeutyczne odbywają się w gabinecie psychologicznym, potrafią zahamować wiele objawów depresji. Niemniej jednak istnieje możliwość połączenia psychoterapii z podaniem odpowiednich leków.