Skip to content

Tag: ciałko malpighiego

Procesy obumierania elementów komórkowych

5 miesięcy ago

179 words

Procesy obumierania elementów komórkowych nawet w warunkach fizjologicznych odbywają się według niego za pomocą fagocytozy. Dalej procesy zanikowe oraz inwolucja macicy są – według Miecznikowa – związane z czynnością fagocytarną elementów tkanki łącznej; a nawet siwienie włosów ma być – według niego – związane z czynnością pigmentofagów, które wchłaniają barwnik włosów; Miecznikow nazwał elementy komórkowe,…

TEORIE ODPORNOSCI

5 miesięcy ago

145 words

Te boczne łańcuchy nazwał Ehrlich receptorami. Posiadają one dużą swoistość, czyli dla każdego ciała, które ma być związane z komórką, istnieje odpowiedni w swojej chemicznej budowie łańcuch boczny. Pomiędzy ciałem, które ma być wiązane na receptorze, i odpowiednim receptorem musi istnieć chemiczne powinowactwo i muszą one do siebie pasować. Jeżeli odpowiedni receptor związał się z…

Stad tez calkowita pojemnosc pluc czlowieka wynosi 5000 cms

5 miesięcy ago

198 words

Stąd też całkowita pojemność płuc człowieka wynosi 5000 cms. Łatwo zrozumieć, że pojemność płuc musi stać w pewnym związku z ogólną przemianą materii, a więc z procesami oksydoredukcyjnymi oraz z poziomem temperatury ciała. Poniżej podaję kilka danych odnoszących się do stosunku między przemianą podstawową materii a masą ciała (wg Timofiejewa 1937). do odżywiania miąższu płucnego,…

Torebka Bowmana

6 miesięcy ago

146 words

Torebka Bowmana, a zatem i jej jama, przechodzi w cewkę wydzielniczą, różnicującą się na kilka odcinków i odznaczającą się niewspółmierną długością. Długość tej cewki wynosi np. u Cavia porcellas 28 mm , a u Hominidae 52 mm, co jest objawem tej walki o powierzchnię, o której była wzmianka powyżej. Wskutek niepomiernego wydłużenia omawianej cewki, zmuszonej…

Leczenie w celu zmniejszenia nietrzymania moczu po naprawie pochwy AD 7

6 miesięcy ago

219 words

Szybkość perforacji pęcherza, zakażenie dróg moczowych, poważne powikłania krwotoczne i niepełne opróżnianie pęcherza w pierwszych 6 tygodniach po zabiegu były wyższe w grupie nosowej niż w grupie pozorowanej. Nie występowały erozje oczek wynikające z umieszczenia zawiesia. Perforacje pęcherza z powodu umieszczenia pasa były zarządzane podczas operacji bez długotrwałych konsekwencji. Przedoperacyjny test wytrzymałości na zwichnięcie-redukcja Ogółem…

Leczenie w celu zmniejszenia nietrzymania moczu po naprawie pochwy AD 4

6 miesięcy ago

454 words

Poważne zdarzenia niepożądane, spodziewane komplikacje (powszechne powikłania związane z procesem) oraz nieoczekiwane niepomyślne zdarzenia niepożądane zostały systematycznie ustalone. Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo zbierała się co kwartał w celu przeglądu przebiegu badań, zdarzeń niepożądanych i analiz pośrednich. Analiza statystyczna W przypadku randomizowanej kohorty obliczyliśmy, że 150 uczestników na grupę dostarczyłoby badanie z 80% mocą…

Dzieciństwo po hipotermii AD 2

6 miesięcy ago

548 words

W porównaniu z grupą kontrolną nie obserwowano istotnego wzrostu częstości niepełnosprawności wśród osób, które przeżyły w grupie hipotermii; wskaźniki umiarkowanego lub ciężkiego porażenia mózgowego wynosiły 30% w grupie kontrolnej w porównaniu do 19% w grupie hipotermii, z odpowiadającymi wskaźnikami ślepoty 14% w porównaniu z 7% i upośledzeniem słuchu 6% w porównaniu do 4%. Jednak dane…

Terapia antyretrowirusowa w zapobieganiu transmisji HIV-1

6 miesięcy ago

501 words

Pośrednia analiza danych z badania HTVW (HPTN) 052 wykazała, że terapia antyretrowirusowa (ART) zapobiegła ponad 96% genetycznie powiązanych zakażeń wywołanych przez ludzki wirus niedoboru odporności typu (HIV-1) w parach osób zdrowych. ART został następnie zaoferowany wszystkim pacjentom z zakażeniem HIV-1 (uczestnicy indeksu). Badanie obejmowało ponad 5 lat obserwacji w celu oceny trwałości takiej terapii w…

Terapia antyretrowirusowa w zapobieganiu transmisji HIV-1 ad 5

6 miesięcy ago

508 words

Przenoszenie zakażeń HIV-1 do partnerów Tabela 1. Tabela 1. Częstość występowania wszystkich infekcji partnera i zakażenia partnera powiązanego przed i po analizie tymczasowej. Udokumentowano infekcje HIV-1 u 78 partnerów w trakcie badania, z częstością występowania wynoszącą 0,9% (95% przedział ufności [CI], 0,7 do 1,1) w dwóch połączonych grupach badawczych. Infekcje te obejmowały 19 w grupie…

Chirurgia Bariatryczna kontra Intensywna Terapia Medyczna dla Cukrzycy – 5-letnie wyniki cd

6 miesięcy ago

488 words

Na koniec model logistyczny zbadał związek między procentem utraty masy ciała w ciągu roku a pierwszorzędowym punktem końcowym poziomu hemoglobiny glikowanej wynoszącym 6,0% lub mniej po 5 latach. Analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.2 (SAS Institute). Dodatkowe szczegóły są dostępne w dodatkowym dodatku i protokole. Wyniki Pacjenci Trial Spośród 150 pacjentów, którzy zostali…