Skip to content
2 miesiące ago

225 words

Soma sprawuje funkcje zgodnie ze swą konstytucją, nawiązaną przez rodziców w chwili zapłodnienia, germen tworzy z odpowiednim partnerem nową konstytucję, przekazując jej cechy podlegające dziedziczeniu. Zróżnicowanie się ustroju nasomę i germen stwarza pojęcia śmierci i wieczności, które jednak w tej płaszczyźnie myślenia nie są od siebie oddzielone przepaścią. Rozrastający się nabłonek płciowy wrasta w głąb tkanki łącznej, tworzącej zrąb listewki płciowej, i tworzy tam sznury komórkowe, przybierające później postać – przewodów nasieniotwórczch (tubuli semiruferi) i – sieci jądrowej Hallera (rete testis Halleri). W ten sposób powstaje gonada męska – jądro (testis) . Równocześnie z powyższymi zmianami, rozwijające się jądro nawiązuje ścisłą łączność z przewodami pranercza (rnesonepliros ), które w ten sposób zmieniają swój pierwotny charakter, przekształcając się w przewody wyprowadzające jądra, które ujmujemy pod łączną nazwą -najądrza (epididymis) . Pierwotny związek pranercza z – przewodem Wolffa (ductus Wollfi) utrzymuje się, przy czym przewód ten przekształca się w – nasieniowód (ductus deferens), wyprowadzający – nasienie męskie (sperma). Nasieniowód ciągnie się od najądrza do początku zatoki moczowo-płciowej wtórnej (sinus urogenitalis secund), [patrz też: rumień naczyniowy, sklepawanti allegro, lekarz medycyny pracy co robi ]

0 thoughts on “Soma”

Powiązane tematy z artykułem: lekarz medycyny pracy co robi rumień naczyniowy sklepawanti allegro