Skip to content

Screening dla Babesia microti w USA Blood Supply ad

7 miesięcy ago

542 words

Liczby te prawdopodobnie nie doceniają częstości występowania babeszjozy przenoszonej przez transfuzję, ponieważ infekcje mogą zostać przeoczone lub błędnie zdiagnozowane, a także dlatego, że nie można rozpocząć badań mających na celu określenie źródła infekcji babesią u biorcy krwi. 6 Nie przeprowadzono badań przesiewowych w kierunku krwiodawstwa dla B. microti. był licencjonowany przez Food and Drug Administration (FDA). Dawcy są jednak pytani, czy kiedykolwiek mieli babesiozę, a ci, którzy odpowiadają tak , są odroczeni na czas nieokreślony; ta metoda jest uważana za nieskuteczną W czerwcu 2012 r. Amerykański Czerwony Krzyż rozpoczął badanie krwi pobranej w wybranych urządzeniach do pobierania krwi, stosując badany protokół badania uwalniania produktu, który składał się z immunoenzymowego testu immunoelektrycznego IgG (AFIA) do wykrywania przeciwciał B. microti i reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR ) test do wykrywania B. microti DNA. Korzystaliśmy z danych zebranych podczas badań przesiewowych, działań następczych dawców oraz badań przypadków babeszjozy przenoszonej przez transfuzję w celu oceny naturalnego przebiegu zakażenia u dawców krwi oraz wpływu badań przesiewowych na bezpieczeństwo krwi.
Metody
Testy i protokół przesiewowy
Charakterystyka i wydajność testów przesiewowych (testy AFIA i PCR) i uzupełniające testy do potwierdzenia próbek reaktywnych (wewnętrzne bloki IgG i IgM Western, cyfrowy test PCR o zwiększonej czułości i ilościowy test PCR, wszystkie z Imugen) zostały opisane wcześniej (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu) 8. W skrócie, AFIA wykorzystała piroplazmy B. microti jako substrat antygenu, a do celów badania przesiewowego miano 1: 128 lub więcej uznano za wskazującą na reaktywność próbki pobranej z indeksu; miana, które były mniejsze niż 1: 128 uważano za wskazujące na wynik negatywny. DNA ekstrahowano za pomocą automatycznego systemu izolacji opartego na błonie (Taigen Bioscience). Startery i sondy PCR były ukierunkowane na gen rybosomalnego RNA 18S Microti; dolna granica wykrywalności wynosiła 95% na poziomie 66 piroplazmy na mililitr.
Próbki, które były reaktywne w AFIA, ale ujemne w teście PCR, były ponownie testowane za pomocą testu PCR o zwiększonej czułości (95% niższy limit wykrywania, 10 piroplazmów na mililitr). Przeprowadzono ilościowy test PCR dla próbek, które były reaktywne w teście PCR i w teście PCR o podwyższonej czułości w celu określenia obciążenia pasożytem.8 Próbka pobrana została uznana za reaktywną, jeśli wynik był początkowo dodatni lub niejednoznaczny w przesiewowym badaniu AFIA, PCR , lub oba. Próbka została uznana za pozytywną, jeśli próbka pobrana z indeksu była dodatnia w testach dodatkowych lub w przypadku zakażenia chomików (patrz poniżej i Dodatek dodatkowy).
W wybranych obszarach Connecticut, Massachusetts, Minnesota i Wisconsin, które wybrano na podstawie liczby przypadków babeszjozy zgłoszonych do wydziałów zdrowia i opublikowanych wcześniej badań nad rozpowszechnianiem, 9 dawców, którzy spełniali aktualne kryteria dotyczące dawcy, otrzymało informacje dotyczące badania i były prospektywne, chyba że dawca zrezygnował. Badania przesiewowe przeprowadzono od czerwca 2012 r. Do września 2014 r. W poniedziałki i czwartki na wybranych urządzeniach, tak aby liczba przebadanych próbek pobranych od dawców wynosiła około 50 do 100 dziennie
[patrz też: wymienniki węglowodanowe kalkulator, poradnia okulistyczna dla dzieci, usg jamy brzusznej rzeszów ]

0 thoughts on “Screening dla Babesia microti w USA Blood Supply ad”

Powiązane tematy z artykułem: poradnia okulistyczna dla dzieci usg jamy brzusznej rzeszów wymienniki węglowodanowe kalkulator