Skip to content

Rozrózniamy oplucne scienna

7 miesięcy ago

205 words

W ściankach pęcherzyków płucnych znaj-dują się zakończenia n. błędnego i nerwów układu współczulnego. Dostarczają one tkance płucnej włókien czuciowych, informujących o składzie chemicznym wdychanego powietrza (uczucie duszności), oraz włókien naczynioworuchowych (vasoconstrictores et raso dilatatoresl), regulujących szybkość przepływu krwi w pęcherzykach płucnych. 6. Opłucna (pleura) jest błoną surowiczą posiadającą kształt worka do którego jest wciśnięte płuco. Rozróżniamy opłucne ścienną (pleura parietalis), okrywającą ścianę wewnętrzną klatki piersiowej, powierzchnię przednią przepony i powierzchnię boczną śródpiersia (mediastinum) oraz opłucnę płucną (pleura pulmonalis}, przylegającą ściśle do powierzchni zewnętrznej płuca. Na poziomie wnęki płucnej opłucna płucna przechodzi w opłucnę ścienną. Pomiędzy obydwoma listkami opłucnej znajduj e się szczelinowata-jama opłucna (carum. pleurale), w której, dzięki sprężystości tkanki płucnej, panuje stale ciśnienie ujemne. Wskutek obecności drobnej ilości-cieczy opłucnej w jamie opłucnej obydwa listki mogą się w czasie ruchów oddechowych przesuwać swobodnie, nie powodując tarcia. [przypisy: sanatorium nfz kolejka oczekujących, torebka bowmana, choroby przewlekłe klasyfikacja ]

0 thoughts on “Rozrózniamy oplucne scienna”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu gabinet stomatologiczny bytom[…]

Powiązane tematy z artykułem: choroby przewlekłe klasyfikacja sanatorium nfz kolejka oczekujących torebka bowmana