Skip to content
4 miesiące ago

244 words

Płuca (pulmones), Płuca, otoczone błoną surowiczą – opłucną(pleura), mieszczą się w klatce piersiowej. Płuco prawe jest oddzielone od płuca lewego złożoną przegrodą, tzw. -śródpiersiem (mediastinum), umieszczoną w płaszczyźnie symetrii ciała . Pod względem swej budowy wewnętrznej płuco może być uważane za gruczoł gazowy o budowie pęcherzykowej złożonej, przy czym największy nacisk został położony w kierunku zwiększenia powierzchni zetknięcia ściany chłonnej płuc z naczyniami włoskowatymi. Innymi słowy, chodzi tutaj głównie o ułatwienie dyfuzji gazów w dwóch kierunkach, a mianowicie od atmosfery w kierunku krwi (prąd tlenowy] i od krwi w kierunku atmosfery (prąd dwutlenkowowęglowy ). Ta współzależność między tkanką płucną i krwią wyraża się bardzo jaskrawo w zbieżnej dążności do stworzenia możliwie rozległej powierzchni zetknięcia się ze sobą tych dwóch tkanek. Dążność ta wypowiada się liczbowo w ten sposób, że np. u człowieka ogólna powierzchnia chłonna płuc wynosi 100 m2 , a ogólna powierzchnia chłonna erytrocytów krwi osiąga blisko 3000 m2. W stosunku do powierzchni zewnętrznej ciała ludzkiego (2 m2) wymowa tych liczb rzuca się w oczy. W związku z powiększeniem powierzchni chłonnej tkanki płucnej (pęcherzyki) wzrasta oczywiście i pojemność płuc. [więcej w: lekarz medycyny pracy co robi, wymienniki węglowodanowe kalkulator, komora hiperbaryczna przeciwwskazania ]

0 thoughts on “Pluca”

Powiązane tematy z artykułem: komora hiperbaryczna przeciwwskazania lekarz medycyny pracy co robi wymienniki węglowodanowe kalkulator