Skip to content

Charakterystyczna cecha petli Henlego jest

9 miesięcy ago

254 words

Charakterystyczną cechą pętli Henlego jest to, że wnika ona na różną odległość w obrąb istoty rdzeniowej. Ramię wstępujące pętli HenIego przechodzi w-przewód kręty II rzędu (tubulus contortus II ordinis), który jest odcinkiem końcowym nefronu. -Mocz pierwotny, wytworzony przez torebkę Bowmana, zawierający prócz składników nadających się tylko do usunięcia (mocznik, kw. moczowy) składniki użyteczne dla ustroju…

Torebka Bowmana

9 miesięcy ago

146 words

Torebka Bowmana, a zatem i jej jama, przechodzi w cewkę wydzielniczą, różnicującą się na kilka odcinków i odznaczającą się niewspółmierną długością. Długość tej cewki wynosi np. u Cavia porcellas 28 mm , a u Hominidae 52 mm, co jest objawem tej walki o powierzchnię, o której była wzmianka powyżej. Wskutek niepomiernego wydłużenia omawianej cewki, zmuszonej…

istota korowa obu nerek

9 miesięcy ago

190 words

Kłębek jest wciśnięty w część początkową nefronu, posiadającą kształt balonika, zwaną – torebką Bowmana (capsula Bowmani). Wskutek tego wciśnięcia torebka przybrała postać dwuściennego kielicha, którego ściana wewnętrzna – blaszka wewnętrzna (Lamella int. ) przylega wprost do sieci naczyniowej kłębka, ściana zaś zewnętrzna – blaszka zewnętrzna (lamella est. ) jest oddzielona od blaszki w zewnętrznej szczelinowatej…

Omawiany typ cechuje Hominidae, Primates i Suidae

9 miesięcy ago

205 words

Omawiany typ cechuje Hominidae, Primates i Suidae. W typie wielopłatowym jednobrodawkowym złożonym (ren poIrlobatus monopapillaris compositus}, występującym u Carnirora, u Oridae i u Caprinae zespolenie piatów zaszło tak daleko, że nerka tego typu przypomina do złudzenia nerkę pierwotną typu jadnopłatowego prostego. Istotnie, miąższ nerki kończ) się tutaj tylko jedną brodawką, uchodzącą do bezkielichowej miedniczki nerkowej.…

ujscia moczowodów

9 miesięcy ago

181 words

Na śluzówce, spoczywającej na wiotkiej podśluzówce (submucosa), widnieją trzy otwory. Dwa z tych otworów są umieszczone na ścianie grzbietowej pęcherza, w pobliżu jego szyjki, i mają kształt trudno dostrzegalnych szpar. Są to – ujścia moczowodów (orificia ureterum}. Przebijają one ukośnie ścianę pęcherza, co utrudnia powrót moczu z jamy pęcherzowej do moczowodów. Na poziomie szyjki widnieje…

czesc miedniczna moczowodu

9 miesięcy ago

187 words

Ważnym szczegółem topograficznym jest to, że część miedniczna moczowodu (pars pelrina) krzyżuje się u samców z nasieniowodem (vas deferens], W skład ściany moczowodu wchodzą: – śluzówka (mucosa) o nabłonku wielowarstwowym typu przejściowego, gruba mięśniówka gładka (muscularis) oraz łącznotkankowa – przydanka(adventitia). Co się tyczy mięśniówki, służącej do przepychania moczu w kierunku pęcherza moczowego, to wykazuje ona…

Piramidy Malpighiego

9 miesięcy ago

235 words

Piramidy Malpighiego są odżywiane przez tzw. tętniczki proste (arteriolae rectae), odchodzące częściowo od sieci przewodów krętych, a częściowo wprost od tt. międzypłatowych. Pragnę tutaj jeszcze raz podkreślić, że nerka jest jednym z narządów najlepiej ukrwionych, co wiąże się ściśle z jej zadaniami poprzednio wskazanymi. Bardzo bogate unerwienie nerki pochodzi od splotu współczulnego trzewnego (plexus coeliaous),…

Cewki zbiorcze

9 miesięcy ago

201 words

Cewki zbiorcze po osiągnięciu pewnej średnicy przybierają nazwę – przewodzików brodawkowych (ductus pap illares), otwierających się otworami moczowymi (pori uriferi) na wierzchołku brodawki nerkowej (papilla renalis), Otworami tymi spływa mocz z przewodów nerkowej . Należy zauważyć, że w obrąb istoty rdzeniowej wkraczają w różnym zakresie pętle Henlego. Pęczki cewek zbiorczych, sięgające niekiedy w głąb istoty…

Miedniczka nerkowa

9 miesięcy ago

184 words

U Nieparzystokopytowców miedniczka ma kształt półksiężycowatego przewodu , którego końce nazywamy – zachyłkami miedniczkowymi (recessus pelrici). Do zachyłków uchodzą te z pośród przewodów brodawkowych, które nie uległy skupieniu w – piramidę złożoną (pyramis communis}. W skład ściany miedniczki wchodzą trzy warstwy. Są to: – śluzówka (mucosa) o nabłonku wielowarstwowym typu przejściowego, – mięśniówka gładka (muscularis)…

Komórki nablonka plciowego

9 miesięcy ago

192 words

Komórki nabłonka płciowego, okrywające wspomnianą listewkę, nie wykazują różnic zewnętrznych u zarodków obu płci, aczkolwiek niewątpliwie różnice tutaj istnieją. Nabłonek płciowy, różnicujący się bądź w kierunku męskim, bądź w żeńskim, zależnie od udziału tych czy innych heterochromozomów (x + y lub x + x), jest podłożem z którego rozwijają się gonady: jądro u samców, jajnik…