Skip to content

Zazwyczaj kazde pluco zostaje podzielone na trzy platy

7 miesięcy ago

190 words

Zazwyczaj każde płuco zostaje podzielone na trzy płaty: płat przedni, zwany płatem wierzchołkowatym (lobus apicaiis), piat środkowy, zwany – płatem sercowym, (lobus cardiacus) i wreszcie płat przeponowy (lobus diaphragmat icus). Zazwyczaj płat sercowy posiada rozmiary najmniejsze. Poza powyższymi płatami może być jeszcze mowa o drobnym – płacie dodatkowym (lobus accessorius), umieszczonym na powierzchni śródpiersiowej płuc…

W plucu rozrózniamy trzy powierzchnie

7 miesięcy ago

139 words

W płucu rozróżniamy trzy powierzchnie. Są to: – powierzchnia żebrowa (facies castalis), wklęsła – powierzchnia przeponowata (t facies diaphragmatica) i wreszcie dośrodkowo zwrócona – powierzchnia sródpiersiowa (facies mediastinalie), na której widnieje płaskie wgłębienie- wnęka płucna (hilus pulmonis). Przez wnękę wchodzą do płuc – t. płucna, stanowiąca tętnicę czynnościową (p. wątroba), prowadzącą krew żylną, – tt.

Pluca

7 miesięcy ago

244 words

Płuca (pulmones), Płuca, otoczone błoną surowiczą – opłucną(pleura), mieszczą się w klatce piersiowej. Płuco prawe jest oddzielone od płuca lewego złożoną przegrodą, tzw. -śródpiersiem (mediastinum), umieszczoną w płaszczyźnie symetrii ciała . Pod względem swej budowy wewnętrznej płuco może być uważane za gruczoł gazowy o budowie pęcherzykowej złożonej, przy czym największy nacisk został położony w kierunku…

TEORIE ODPORNOSCI

7 miesięcy ago

145 words

Te boczne łańcuchy nazwał Ehrlich receptorami. Posiadają one dużą swoistość, czyli dla każdego ciała, które ma być związane z komórką, istnieje odpowiedni w swojej chemicznej budowie łańcuch boczny. Pomiędzy ciałem, które ma być wiązane na receptorze, i odpowiednim receptorem musi istnieć chemiczne powinowactwo i muszą one do siebie pasować. Jeżeli odpowiedni receptor związał się z…

Rozrózniamy oplucne scienna

7 miesięcy ago

205 words

W ściankach pęcherzyków płucnych znaj-dują się zakończenia n. błędnego i nerwów układu współczulnego. Dostarczają one tkance płucnej włókien czuciowych, informujących o składzie chemicznym wdychanego powietrza (uczucie duszności), oraz włókien naczynioworuchowych (vasoconstrictores et raso dilatatoresl), regulujących szybkość przepływu krwi w pęcherzykach płucnych. 6. Opłucna (pleura) jest błoną surowiczą posiadającą kształt worka do którego jest wciśnięte płuco.

Oskrzele wewnatrzplucne (bronchus intrapulmonalis).

7 miesięcy ago

115 words

Ażeby zdać sobie sprawę z budowy wewnętrznej płuc najlepiej będzie obrać sobie za punkt wyjścia Oskrzele wewnątrzpłucne (bronchus intrapulmonalis). Jak wiadomo, oskrzele wewnątrzpłucne przedostaje się poprzez miąższ płucny, oddając po drodze szereg – oskrzeli wtórnych grzbietowych (bronclii secundarii dors. ) i – oskrzeli wtórnych brzusznych (bronclii secundarii ventr. ). Każde z tych oskrzeli wtórnych ulega…

Pluca sa unaczynione dwojako

7 miesięcy ago

121 words

W chwili pierwszego wdechu pęcherzyk ulega rozciągnięciu, powodując niepomierne spłaszczenie nabłonka. Spłaszczenie to bywa tak znaczne, że niektóre komórki zatracają swe jądra, przekształcając się w tzw. płytki oddechowe. Płuca są unaczynione dwojako. Tętnicą czynnościową jest wielka – t.

nablonek oddechowy pochlania tlen

7 miesięcy ago

198 words

W skład niezmiernie cienkiej ściany pęcherzyka płucnego wchodzi spłaszczony-nabłonek oddechowy (epithelium. respiratorium. ), którego ściana zewnętrzna jest pokryta siecią włókien sprężystych. Jeszcze bardziej na zewnątrz widnieją liczne naczynia włoskowate, dostarczające krwi, która poprzez nabłonek oddechowy pochłania tlen, a wydala dwutlenek węgla . Sieć włókien sprężystych nadaje płucu sprężystość, ułatwiającą proces wydechowy.

Oskrzelko koncowe

7 miesięcy ago

210 words

Oskrzelko końcowe doprowadza powietrze do jednostki architektonicznej pluca, zwanej – zrazikiem płucnym (acinus pulmonalisj, o którym już była wzmianka powyżej. Sąsiadujące płatki są oddzielone od siebie skąpą ilością łączno-tkankowej istoty międzyplatkowej (substantia interlobularis). W analogiczny sposób, za pośrednictwem jeszcze skąpszej ilości istoty międzyzrazikowej (subet, interaoinosa), są od siebie oddzielone zraziki. Jednostka płucna – zrazik (acinus),…

Przednercze sklada sie z szeregu cewek

7 miesięcy ago

174 words

Pokoleniem pierwszym w historii rodowej i osobniczej jest – przednercze (pronephros), ukazujące się w odcinku szyjnym tułowia. Przednercze składa się z szeregu cewek, które otwierają się z jednej strony do jamy ciała (coeloma), a z drugiej tworzą wspólny, podłużny – przewód Wolffa (ductus Wolffi). Praewod ten rośnie szybko w kierunku do ogonowym i wreszcie uchodzi…