Skip to content

Nerki, miedniczki nerkowe, moczowody

6 miesięcy ago

178 words

Budowę układu moczowego rozpatrzymy w następującym porządku: Nerki, miedniczki nerkowe, moczowody, pęcherz moczowy i cewka moczowa . 1) Nerki {renes ). Nerki są umieszczone symetrycznie w okolicy lędźwiowej na filarach przepony, po obu stronach aorty i żyły czczej tylnej. Wyjątek stanowią Selenodontia, u których obydwie nerki są umieszczone po prawej stronie jamy brzusznej, przy czym nerka lewa znajduje się nieco w tyle od nerki prawej. Zazwyczaj nerka ma kształt wielkiego ziarna fasoli u Przeżuwaczy nerki mają kształt owalny i mocno spłaszczony). Wyróżniamy w niej – powierzchnię brzuszną (faces rentraiis), mniej lub więcej (Carnirorat) okrytą otrzewną, powierzchnię grzbietową (facies do rsa lis) , przylegającą do filarów przepony, wypukłą – krawędź boczną (mar go lat. ) i wklęsłą – krawędź przyśrodkową (mar go med. ). Ostatecznie kształt jakiegokolwiek narządu jest zawsze wypadkową jego sprężystości albo spoistości oraz ciśnienia narządów sąsiadujących. Wpływ czynnika genetycznego jest trudniejszy do uchwycenia. [przypisy: protezy akrylowe, sklepawanti allegro, sanatorium nfz kolejka oczekujących ]

0 thoughts on “Nerki, miedniczki nerkowe, moczowody”

Powiązane tematy z artykułem: protezy akrylowe sanatorium nfz kolejka oczekujących sklepawanti allegro