Skip to content

Narzady plciowe pomocnicze

6 miesięcy ago

225 words

Narządy płciowe pomocnicze rozwijają się głównie kosztem-przewodów Wolffa (ductus Wolffi) i pranerki, a zatoka moczowo-płciowa wtórna i jest wydłużona. U samic gonada żeńska (jajnik) wytwarza nieliczne, duże gamety żeńskie- jaja. Żeńskie narządy płciowe pomocnicze powstają z – przewodow Millera , a zatoka moczowo-płciowa wtórna (sinus urogenitalis secund) jest krótka, lecz szeroka. Jasne jest wobec powyższego, że mamy tutaj do czynienia z dwoma odrębnymi układami płciowymi układem płciowym męskim (samczym) z przewodu Wolffa); 8-gonada żeńska – jajnik; 9-jajowód; 1O-macica; li-część pochwowa macicy (partio vaginalis uteri) 12- pochwa (vagina). i układem płciowym żeńskim (samiczym). A. Układ płciowy męski (samczy). Do zespołu układu płciowego męskiego (samczego) wchodzą następujące części: – jądro (testis), – najądrze (epididyrnis), – nasieniowód (ductus deferens), zatoka moczowo-płciowa wtórna (sinus urogenitalis secund. ) oraz jej pochodne, i wreszcie – męski narząd kopulacyjny czyli penis albo prącie (penis) . Rzut oka na rozwój układu płciowego męskiego. Pierwszym zwiastunem tworzenia się płci w ustroju zarodka jest pojawienie się na stronie przyśrodkowej pranercza tzw. – listewki płciowej, stanowiącej miejscowe zgrubienie nabłonka jamy ciała (coeloma). [przypisy: herbalife allegro, materac przeciwodlezynowy, poradnia zaburzeń metabolicznych ]

0 thoughts on “Narzady plciowe pomocnicze”

Powiązane tematy z artykułem: herbalife allegro materac przeciwodlezynowy poradnia zaburzeń metabolicznych