Skip to content

Komórki nablonka plciowego

9 miesięcy ago

192 words

Komórki nabłonka płciowego, okrywające wspomnianą listewkę, nie wykazują różnic zewnętrznych u zarodków obu płci, aczkolwiek niewątpliwie różnice tutaj istnieją. Nabłonek płciowy, różnicujący się bądź w kierunku męskim, bądź w żeńskim, zależnie od udziału tych czy innych heterochromozomów (x + y lub x + x), jest podłożem z którego rozwijają się gonady: jądro u samców, jajnik u samic. W tym punkcie historii rozwoju ustroju następuje niezwykle ważny podział na dwa rodzaje tkanek. Większość tkanek i narządów jest ściśle związana z danym osobnikiem i posiada żywot ograniczony w czasie. Wszystkie te tkanki ujmujemy pod wspólną nazwą – tkanek cielesnych (somatycznych), tworzących ciało właściwe – soma. Nabłonek płciowy oraz jego pochodne (gamety) stanowią drugi składnik ustroju – germen. Służy on wyłącznie do zachowania egzystencji gatunku, w stosunku zaś do bytowania indywiduum zachowuje się raczej obojętnie. soma ginie wraz ze śmiercią osobnika natomiast germen jest potencjalnie nieśmiertelny, gdyż trwa wiecznie w potomstwie. [podobne: rodzaje prądu elektrycznego, teoria humoralna, poradnia zaburzeń metabolicznych ]

0 thoughts on “Komórki nablonka plciowego”

Powiązane tematy z artykułem: poradnia zaburzeń metabolicznych rodzaje prądu elektrycznego teoria humoralna