Skip to content

jadra porzucaja pierwotne miejsce swego powstania

6 miesięcy ago

239 words

U większości jednak ssaków jądra porzucają pierwotne miejsce swego powstania, wędrując do okolicy pachwinowej, gdzie mogą przedostać się przez ścianę brzuszną, tworząc – przewód pachwinowy (canalis inguinalis), by umiejscowić się Schemat budowy podłoża, z którego rozwijają się zarówno układ płciowy samca jak i układ płciowy samicy. 1-gonada; 2-przewód Wolffa; 3-przewody pranercza tworzące u samców najądrze; 4-przewód Miillera; 5-zatoka moczowo-płciowa. ostatecznie w worku skórnym, zwanym – moszną (scrotum). Taką wędrówkę jąder nazywamy – zstępowaniem jąder (descensus testicuiorum), W zależności od tego czy zstępowanie jąder odbywa się, czy też nie, możemy rozróżnić dwa główne typy ssaków. Do jednego z nich należą ssaki u których jądra zajmują stale położenie wewnątrz jamy brzusznej. Są to – bezmosznowce ( Testiconda). Zaliczamy do nich: Monotremata, Proboscidea, Sirenia i Cetacea. Do drugiego zespołu należą ssaki u których zstępowanie jąder odbyło się i wytworzyła się moszna, a zatem jądra zajmują stale lub czasowo (w okresie ru i – oestrus l ) położenie zewnątrz jamy brzusznej. Są to: -Olosznowce (Scrotaiia), do których należy ogromna większość ssaków. Przyczyna zstępowania jąder nie jest dotychczas wyjaśniona, mechanizm zaś tego ważnego procesu przedstawia się w skrócie następująco. [hasła pokrewne: choroba bostońska u dorosłych leczenie, usg jamy brzusznej rzeszów, protezy akrylowe ]

0 thoughts on “jadra porzucaja pierwotne miejsce swego powstania”

Powiązane tematy z artykułem: choroba bostońska u dorosłych leczenie protezy akrylowe usg jamy brzusznej rzeszów